CSU Innovatie Award 2022

 

Er zijn nog zes kanshebbers voor de CSU Innovatie Award 2022. Er gaan maar drie innovaties mee naar de finale op 10 november. Met jouw stem beslis jij mee over welke drie dat zijn. Wie heeft in jouw ogen de meest impactvolle innovatie en het beste verhaal? Kortom, wie van de kanshebbers verdient volgens jou een finaleplek?

Bekijk de 6 genomineerden en stem voor 10 november a.s.

 

Ik geef de pen door; Duurzaam schoonmaken bij en door cliënten

Bij ons werk als facilitair managers is sinds een aantal jaren duurzaamheid in beeld. Wij kunnen daar veel in betekenen.

Bij Gemiva is een pilot uitgevoerd met duurzaam schoonmaken door en bij cliënten. Schoonmaakbedrijven die wij contracteren werken allemaal al met duurzame middelen en methodes maar het schoonmaken van cliëntappartementen is een wat lastiger dossier. De WLZ (Wet langdurige zorg) gaat ervan uit dat een cliënt zelf doet wat hij zelf kan en dat wij de kosten van de schoonmaakmiddelen vergoeden of deze ter beschikking stellen. Als de cliënt dus zelf een aantal schoonmaakklusjes kan uitvoeren is het vanuit veel gezichtspunten van belang dat hij die ook zelf uitvoert. Op deze manier geformuleerd is het schoonhouden van hun appartement een begeleidingsdoel. Maar kan de schoonmaak door de client ook op duurzame wijze?

Concept

Nu is de kern van duurzaam schoonmaken dat je met minimaal water en minimale toevoegingen schoonmaakt. Bij de pilot hebben we gekozen voor Alpheios. Zij hebben een goed doordacht concept. Je gebruikt licht vochtige doekjes om de oppervlaktes in een appartement te reinigen. De doekjes zitten in een koker en worden na gebruik direct in de was gegooid. Per appartement heb je dan gemiddeld 10-12 doekjes met een verschillende kleur nodig.

Pilot

Doekjes in een koker, doekjes per vlak één keer gebruiken, niet uitspoelen maar direct in de emmer voor de was? Collega’s gaven aan dat dit niet zou lukken. Maar niet geschoten is altijd mis dus hebben we de pilot toch gestart. De gekozen locatie heeft een “groen” hart. De locatie heeft al veel milieubesparende maatregelen doorgevoerd, dus als het ergens kon slagen dan is dat daar. Op deze locatie werden de cliëntappartementen al schoongemaakt samen met onze interieurverzorgster. Zij was gelijk enthousiast voor de pilot. Daarnaast was er ook een cliënt instructie nodig. Onze afdeling ‘Leren & Ontwikkelen voor cliënten’ heeft voor hen een handboek met pictogrammen gemaakt. Na de selectie van drie vrij hoog niveau cliënten zijn we gestart.

Resultaat

Wat hebben we geleerd?
De drie cliënten die we geselecteerd hadden zijn alle drie uitgevallen. Maar met vier andere cliënten ging het prima. Bij deze vier hadden we dat tevoren echt niet gedacht. Ze bleken het gewoon met wat begeleiding prima te kunnen en er zelfs plezier in te hebben. Dus kunnen we stellen dat de proef voor een aantal cliënten geslaagd is. Het is niet geschikt voor alle cliënten. Op deze locatie wonen 29 cliënten en uiteindelijk wordt er nu op 5 appartementen duurzamer schoongemaakt.

Door de pilot zijn een aantal andere locaties ook enthousiast geworden en in een rustig tempo en als de locatie het wil rollen we dit verder uit.

Mooie effect

De milieuwinst hebben we nog niet berekend en die is ook wat lastig te bepalen omdat niet alle cliënten mee kunnen/willen doen. Het is verder van belang om per cliënt een plan te maken hoe en welke ondersteuning hij/zij nodig heeft en wat de beloning is. Een heel grappig effect was dat het werkboek met de pictogrammen met de naam van de cliënt erop als een beloning gezien wordt door de cliënten zelf. Dat hadden we van te voren ook niet bedacht. 

Peter Jiscoot, Gemiva geeft de pen door aan Henry Smeets.

Symposium programma 11 oktober 2022

Facilitair Verduur–Samen
“daag je leverancier uit”

11 oktober 2022

In dit inspirerende symposium, dat we samen met hygiëne specialist CWS organiseren, zoomen we in op de rol van je leverancier in de verduurzamingsopgave waar we allemaal voor staan. Tijdens dit symposium dagen we leveranciers uit op het gebied van duurzaamheid en dit kan nieuwe verrassende inzichten opleveren. Aan de hand van enkele best-practices krijgen we een beeld hoe een betere samenwerking kan leiden tot mooie uitkomsten.

Ons programma op locatie Papendal

12.00         Inloop met lunch
13.00         Opening door dagvoorzitter Suzanne Walsteijn

  • MPZ; hoe zat het ook al weer met duurzaamheid
  • Johan van Engelen, CWS; Duurzaam inkopen
  • Tijmen Boogers, Sanimood; Duurzaam verbouwen

Pauze met rondleiding over Papendal

  • Willem Woudenberg, Sense; De kracht van Geur
  • Roberto Traversari, TNO; Duurzaam vervoer en transport
  • Afsluiting door dagvoorzitter

17.00         Informele borrel

Meld je aan via de link!
Vanuit de instelling mag je uiteraard kosteloos je inkoper meenemen!

We zien je graag op 11 oktober.

   

Dit symposium is speciaal voor onze leden en bedrijfsleden.
Voor meer informatie over deelname en lidmaatschap, contact het verenigingsbureau.

Ik geef de pen door : Eten en drinken bij GGZ Westelijk Noord-Brabant

Koken op de afdeling met cliënten. Dat is de visie op voeding die GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) uitdraagt. De organisatie sloot zes jaar geleden de centrale keuken en kookt nu in de meeste gevallen vers op de afdeling. Ron Laurentius, is adviseur eten en drinken en Joyce Baars van Beek Coördinator Services, Restauratieve voorziening en Catering.

“Eten en drinken en ontmoeten, zien wij als een onderdeel van de behandeling. Dit doen we vanuit de herstel ondersteunende zorg, waarbij we cliënten zo veel als mogelijk betrekken bij het eten en drinken. Om de maaltijdbeleving, cliëntparticipatie en eigen regie te bevorderen zijn we overgestapt van een centrale keuken naar afdelingskeukens, waar cliënten zelf of onder begeleiding de maaltijden bereiden. Ook worden de inkopen samen met hen gedaan. Al deze activiteiten rondom de maaltijden zijn onderdeel van de dagbesteding en hebben als doel om cliënten langzaamaan te laten re-integreren in de maatschappij’’, waar mogelijk.

De beste oplossing

Met veel kennis en ervaring op het gebied van eten en drinken in de zorg ging Ron 9 jaar geleden aan de slag bij GGZ WNB. “Ik kwam hier met een doel”, blikt hij terug. “Mijn taak als coördinator voedingszaken was om cliënten meer te betrekken bij eten en drinken.

Tegelijkertijd is ook mijn collega Joyce Baars v Beek begonnen als coördinator Services.    Joyce heeft 2,5 jaar geleden de restauratieve voorziening en catering overgenomen en toegevoegd aan haar takenpakket, maar was ook al nauw betrokken bij het project “koken op de groep”.

Ron is sinds kort een andere functie gaan vervullen binnen GGZ WNB. Hij is nu ‘adviseur eten en drinken’ en richt zich nu vooral op voedselveiligheid en borging van de voedingsvisie. “ De wens vanuit de organisatie was:    Hoe het proces rondom eten en drinken efficiënter kon worden ingericht. De centrale keuken was immers verouderd en we moesten ons houden aan een vastgesteld budget. Koken op de afdeling met cliënten was daarom in meerdere opzichten de beste oplossing voor onze organisatie.”

Stapsgewijs opgestart

Na een uitgebreide inventarisatie startte GGZ WNB in 2015 met de transitie naar kleinschalig koken. “Vanaf toen zijn we de centrale keuken in gedeeltes gaan ontmantelen en hebben we het koken op de afdeling stapsgewijs opgestart”. “Dit kon natuurlijk niet direct op iedere locatie en afdeling, omdat we niet overal over de benodigde faciliteiten beschikten. Daarom zijn op diverse afdelingen de keukens verbouwd en opnieuw ingericht.”

Het is inmiddels 6 jaar geleden dat de centrale keuken bij GGZ WNB volledig ontmanteld is. De organisatie heeft in die tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt.  “We koken nu in ruim 75 procent van de gevallen op de afdeling. Dat gebeurde zes jaar geleden incidenteel tot slechts 30 procent.”

Regie bij de cliënt

De visie op voeding van GGZ WNB is om door middel van duurzame, gezonde en lekkere voeding het herstel van cliënten te bevorderen, waarbij cliënten gestimuleerd worden om zoveel als mogelijk zelf de regie in handen te nemen. Zo zijn er locaties waar cliënten helpen met het bestellen van boodschappen en met het bereiden van maaltijden, maar zijn er ook locaties waar cliënten zelf – waar nodig onder begeleiding – de boodschappen doen en de maaltijden zelf vers te bereiden.

Borging is de sleutel

“De zorgmarkt van tegenwoordig heeft te maken met een gigantisch verloop van personeel. Dat merken wij ook. Daarom hebben wij in 2020 een hernieuwde voedingsvisie opgesteld waarin wij alle bevindingen van dit traject hebben meegenomen. Tevens kunnen we aan de hand van het visiedocument en de e-learning modules afdelingen en locaties bijsturen op het gebied van kennis en werkprocessen. Zo houden we onze voedingsvisie en ons voedingsconcept in leven.”

Grip op kosten

Een van de grote voordelen van de transitie naar kleinschalig koken is het verkrijgen van meer grip op kosten. Naast optimalisatie van de maaltijdbeleving en cliëntparticipatie is ook dit financiële aspect van belang voor GGZ WNB. “Doordat er nu decentraal ingekocht en gekookt wordt, kunnen we per locatie en afdeling exact monitoren waar het geldt naartoe gaat. “Vooral in de huidige tijd van inflatie is dit enorm van belang.”

Alle kleinschalige afdelingen van GGZ WNB maken gebruik van de bestelapp Eten & Zo van de gecontracteerde leverancier.. De handige app wordt ook wel gezien als een digitale kook-assistent en valt mede daarom zeer in de smaak bij de organisatie. Onze medewerkers werken graag met Eten & Zo. Het is een ideale tool voor hen om samen met cliënten boodschappen te doen, maar ook om zelf hun budget in de gaten te houden. De afdelingen werken over het algemeen met een klein budget en kunnen dankzij de budgettool heel eenvoudig het budget monitoren.”

Restaurant en Catering De Sprenge

De afgelopen jaren zijn er een groot aantal veranderingen doorgevoerd binnen de catering en restauratieve voorzieningen vertelt Joyce Baars Coördinator Services, Restaurant en Catering binnen GGZ Westelijk Noord Brabant. Zo zijn we de afgelopen jaren van vraag gestuurd naar meer vraaggericht gaan werken.

In de eerste lockdown tijdens de corona ( covid 19) periode, hebben we het gehele restaurant een facelift gegeven om een frissere en moderne uitstraling te creëren.

De rookruimte is uit het restaurant verwijderd, voorsorterend op een rookvrij beleid binnen de zorg, en is alles voorzien van een frisse kleur en zijn tafels, stoelen, buffet en uitgifte balie voorzien van een nieuwe lamineer laag. Ook is er en een leestafel (gemaakt door één van onze zorgpartners op het terrein) met dagbladen en weekbladen. Verder hebben ze een heerlijk buitenterras.

In de kiosk kunnen koffie, thee en allerlei (alcoholvrije) dranken, ijs en zoetwaren gekocht worden. Het assortiment is aangepast. in het kernassortiment zijn ook meer de gezondere en duurzame artikelen in het assortiment gekomen.

De menu kaarten zij aangepast en is er ook een aparte koffie kaart, waar ook speciale koffies op staan.

De trend van dit moment is kwaliteit, verwenmomenten, variatie, maar vooral ook presentatie.

Elke week is er een “broodje van de week en een warme maaltijd (dagschotel) die á la minute kan worden bereid. Zo hebben we zo min mogelijk waist en achteruitgang van kwaliteit.  Daarnaast bakken we zelf halffabricaat producten af zoals oerbrood, broodjes, maar ook koeken en andere lekkernijen.

Bij het buffet in de Sprenge is gebaseerd op het principe van zelfservice, echter door Corona staat er een klein assortiment klaar en de rest wordt ook ter plekke bereidt.

Ook hebben we mogelijkheden voor clientparticipatie en werken er met regelmaat cliënten mee om weer werkervaring op te doen. Dit wordt door iedereen als zeer positief ervaren.

Tevens worden vanuit de Catering ook diverse lunches en hapjes etc. gemaakt voor vergaderingen en kleine en grote bijeenkomsten. Ook hier hebben we meer (gezonde) keuzes gemaakt.

Duurzaamheid , lekker, gezond, gastvrijheid en herstelgericht werken zijn de kernwaarden binnen de catering en  moet meer stromen met de ontwikkelingen in de markt.

Ron Laurentius geeft de pen door aan Peter Jiscoot van Gemiva-SVG Groep.

De Nationale MeewerkWeek: meewerken op de werkvloer nu belangrijker dan ooit

Na twee jaar afwezigheid, als gevolg van de coronacrisis, kan de zesde editie van de Nationale MeewerkWeek eindelijk plaatsvinden. Van 26 september tot en met 30 september 2022 werken directeuren, CEO’s en managers weer (minimaal) één dagdeel mee op de werkvloer van hun bedrijf. Met als doel de afstand tot de werkvloer te verkleinen, in een tijd waarin verbinding op de werkvloer belangrijker is dan ooit. Hoe ziet het nieuwe werken er nu uit in de praktijk op verschillende lagen van de organisatie? En hoe blijf je tijdens de ongekende krapte op de arbeidsmarkt kritisch kijken naar de processen en effecten daarvan op de mensen binnen het bedrijf? Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Het is essentieel om als werkgever te weten wat er écht speelt op de werkvloer. De Nationale MeewerkWeek biedt deze mogelijkheid.

Lees mee over de meewerkweek op de website van ons bedrijfslid CSU.

Ik geef de pen door Blog; Ga op bezoek!!

Als facilitair verantwoordelijke in uw organisatie komt het ongetwijfeld voor dat u zichzelf de vraag stelt: ‘Hoe doet een ander dat nu?’

Op de zinvolle FMG-bijeenkomsten waar in groepjes gediscussieerd wordt over van tevoren opgestelde stellingen is het mij opgevallen dat, vanuit de prettig en zinvolle discussies, heel vaak een ‘uitstapje’ wordt gemaakt naar een aan een groepsdeelnemer voorgelegd probleem. Er ontstaat dan een zeer zinvol stukje communicatie dat veelal na het officiële gedeelte wordt voortgezet. Vergenoegd verlaten de betreffende personen dan de bijeenkomst omdat er inzicht, hulp, uitkomst, etc. is geboden vanuit het groepsgesprek of het onderonsje.

Waarom doen we dat niet meer? Waarom bezoeken we geen facilitair collega, vaak in de nabijheid, die een uitstekende ervaring en kennis heeft over het door ons gestelde doel of vraagstuk? Gaan we niet omdat we ons generen over ons gebrek aan kennis? Zijn we bang voor onze ‘status’ binnen het facilitaire werkveld? Onzin natuurlijk!

Ik meen te kunnen stellen dat facilitair verantwoordelijken zich, ook al vanwege hun dienstbare functie, kwetsbaar durven op te stellen. Zij zijn immers in toenemende mate betrokken bij beleidsvoornemens om als deskundige tijdig en professioneel te acteren binnen grote besluitvoorbereidingen.

En hoe nuttig en functioneel is het dan niet om met een facilitaire collega een paar uur, op vertrouwelijke wijze, te praten over de voor- en nadelen die ongetwijfeld kleven aan iedere grote verandering die op stapel staat.

Als adviseur bij het ‘Ondernemersklankbord’ (.nl) begeleid ik organisaties die behoefte hebben aan letterlijk en figuurlijk ‘klankborden’ onder het genot van een kopje koffie. Statistisch leidt dit in ruim 86 % van alle gesprekken tot een uitstekend resultaat.

Binnen ons mooie FMGezondheidszorg zou dit toch ook in heel veel vraagstukken kunnen leiden tot succes?

Dus pak die telefoon en maak een afspraak met uw collega elders om ook te ‘klankborden’ over actuele of toekomstige situaties.
Het meest unieke gevolg is dat u, maar ook uw klankbord-partner, na het gesprek beiden verrijkt zijn met meer kennis en visie! Echt een ‘win-win’ situatie toch?

Ik wens de lezer een prettig en zinvol bezoek aan een FM-vakgenoot.

André de Reus, oprichter en voormalig directeur ATIR en oud voorzitter FMG geeft de pen door aan Ron Laurentius (GGZ WNB)