Bij ons werk als facilitair managers is sinds een aantal jaren duurzaamheid in beeld. Wij kunnen daar veel in betekenen.

Bij Gemiva is een pilot uitgevoerd met duurzaam schoonmaken door en bij cliënten. Schoonmaakbedrijven die wij contracteren werken allemaal al met duurzame middelen en methodes maar het schoonmaken van cliëntappartementen is een wat lastiger dossier. De WLZ (Wet langdurige zorg) gaat ervan uit dat een cliënt zelf doet wat hij zelf kan en dat wij de kosten van de schoonmaakmiddelen vergoeden of deze ter beschikking stellen. Als de cliënt dus zelf een aantal schoonmaakklusjes kan uitvoeren is het vanuit veel gezichtspunten van belang dat hij die ook zelf uitvoert. Op deze manier geformuleerd is het schoonhouden van hun appartement een begeleidingsdoel. Maar kan de schoonmaak door de client ook op duurzame wijze?

Concept

Nu is de kern van duurzaam schoonmaken dat je met minimaal water en minimale toevoegingen schoonmaakt. Bij de pilot hebben we gekozen voor Alpheios. Zij hebben een goed doordacht concept. Je gebruikt licht vochtige doekjes om de oppervlaktes in een appartement te reinigen. De doekjes zitten in een koker en worden na gebruik direct in de was gegooid. Per appartement heb je dan gemiddeld 10-12 doekjes met een verschillende kleur nodig.

Pilot

Doekjes in een koker, doekjes per vlak één keer gebruiken, niet uitspoelen maar direct in de emmer voor de was? Collega’s gaven aan dat dit niet zou lukken. Maar niet geschoten is altijd mis dus hebben we de pilot toch gestart. De gekozen locatie heeft een “groen” hart. De locatie heeft al veel milieubesparende maatregelen doorgevoerd, dus als het ergens kon slagen dan is dat daar. Op deze locatie werden de cliëntappartementen al schoongemaakt samen met onze interieurverzorgster. Zij was gelijk enthousiast voor de pilot. Daarnaast was er ook een cliënt instructie nodig. Onze afdeling ‘Leren & Ontwikkelen voor cliënten’ heeft voor hen een handboek met pictogrammen gemaakt. Na de selectie van drie vrij hoog niveau cliënten zijn we gestart.

Resultaat

Wat hebben we geleerd?
De drie cliënten die we geselecteerd hadden zijn alle drie uitgevallen. Maar met vier andere cliënten ging het prima. Bij deze vier hadden we dat tevoren echt niet gedacht. Ze bleken het gewoon met wat begeleiding prima te kunnen en er zelfs plezier in te hebben. Dus kunnen we stellen dat de proef voor een aantal cliënten geslaagd is. Het is niet geschikt voor alle cliënten. Op deze locatie wonen 29 cliënten en uiteindelijk wordt er nu op 5 appartementen duurzamer schoongemaakt.

Door de pilot zijn een aantal andere locaties ook enthousiast geworden en in een rustig tempo en als de locatie het wil rollen we dit verder uit.

Mooie effect

De milieuwinst hebben we nog niet berekend en die is ook wat lastig te bepalen omdat niet alle cliënten mee kunnen/willen doen. Het is verder van belang om per cliënt een plan te maken hoe en welke ondersteuning hij/zij nodig heeft en wat de beloning is. Een heel grappig effect was dat het werkboek met de pictogrammen met de naam van de cliënt erop als een beloning gezien wordt door de cliënten zelf. Dat hadden we van te voren ook niet bedacht. 

Peter Jiscoot, Gemiva geeft de pen door aan Henry Smeets.