Copyright

Informatie

De redactie van de website van FMGezondheidszorg spant zich in om de gegevens die zij aanbiedt op deze website zo compleet en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij FMGezondheidszorg.
De op deze website geplaatste teksten mogen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden materiaal van deze website voor een andere website te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door FMGezondheidszorg. Andere eigen handelsmerken en –namen kunnen op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico.
FMGezondheidszorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de informatie op deze website.

Gebruik gegevens

Bij bezoek aan deze website kan FMGezondheidszorg de gegevens van de bezoekers verwerken. De verwerking geschiedt in het bijzonder ten behoeve van het verrichten van analyses voor statistische doeleinden en het kunnen informeren van de bezoekers van de website over nieuwe activiteiten van de vereniging.

Cookies

FMGezondheidszorg maakt gebruik van cookies om de website op het gebruik van de bezoeker af te stemmen.

Links

FMGezondheidszorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door een link met de website zijn verbonden.