fmgezondheidszorg
HOME 9 OVER FMG 9 VISIE EN BELEID

Missie en visie FMGezondheidszorg

In onze missie geven wij aan waar FMG voor staat en wat we willen bereiken. In onze visie leggen we uit hoe we dat gaan bereiken. Daarbij houden wij ons aan een aantal principes, waaraan wij al onze ideeën en plannen toetsen. Dat doen we uiteraard open en transparant.

Missie

 • FMGezondheidszorg staat voor het bevorderen van vakkennis van de leden op het gebied van facilitaire dienstverlening in de zorg. Wij versterken de professionaliteit van onze beroepsgroep. Dit doen we door actief thematisch actuele onderwerpen te bespreken tijdens bijeenkomsten en digitaal. Dit leidt tot nieuwe inzichten die tot een verbetering in kwaliteit, duurzaamheid, kostenbesparing en/of welzijn leiden in de zorg.
 • FMGezondheidszorg participeert in projecten bij andere beroepsverenigingen, beleidsmakers en MBO-/HBO-opleidingen facilitaire dienstverlening. Dit doen we om het vakgebied uit te dragen en te versterken.

Visie

FMGezondheidszorg is dè beroepsvereniging voor allen die als leidinggevende of staf zijn betrokken op het facilitaire werkveld in de gezondheidszorg. FMGezondheidszorg richt zich tot:

 • leidinggevende functionarissen en staffunctionarissen binnen de facilitaire dienstverlening in de in de cure, care en comfort omgeving;
 • zorgmanagers die facilitaire taken in hun pakket voeren
 • studenten van de MBO en HBO facilitaire dienstverlening;
 • bedrijfsleden.

FMGezondheidszorg wil het platform van facilitaire expertise zijn waar al deze leden aan elkaar worden verbonden. Dit doen we door kennis met elkaar te maken en kennis met elkaar te delen. Steeds meer onderkent FMGezondheidszorg de verschuiving van de klassieke manier van dienstverlening naar het regisseren van de facilitaire vraag en behoefte.

Veel contactmomenten

Door het jaar heen zorgen we voor veel contactmomenten. Zo geven we als vereniging inhoud aan onze verbindende strategie. Deze contactmomenten kunnen zowel fysiek zijn (landelijke symposia, regionale bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en beurzen) als digitaal. Hiervoor gebruiken we onze website, een e-zine, LinkedIn, Twitter en Facebook.

Onze normen en waarden

De volgende principes geven invulling aan de normen en waarden die FMG nastreeft:

 • De wensen en behoeften van onze leden staan centraal.
 • We bieden een platform waarop leden informatie en ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s en bedrijfsleden uit het vakgebied.
 • FMG wil een informele en gemakkelijk toegankelijke vereniging zijn.
 • De kernactiviteiten van FMG richten zich voornamelijk op intramurale, aan het primaire proces, ondersteunende diensten.
 • Samenwerking met andere beroepsverenigingen is waardevol.

FMGezondheidszorg: kennis maken is kennis delen

Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks in oktober evalueert het bestuur samen met de bestuurscommissie de effectiviteit van de toegepaste strategie. We doen dit tijdens de zogenaamde ‘bezinningsdagen’. We maken dan de balans op aan de hand van de visie en de benoemde doelstellingen van het voorgaande jaar. Zo beoordelen wij jaarlijks of wij als beroepsvereniging nog op het goede spoor zitten. Als gevolg hiervan kunnen wij beter anticiperen op de ontwikkelingen in het dynamische vakgebied en op de wensen van onze leden. Vervolgens bespreken we de resultaten van deze evaluatie met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Daarna stellen we met elkaar het beleid voor het komende jaar vast.