Privacyverklaring

Privacyverklaring  FMGezondheidszorg

In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met persoonsgegevens. FMGezondheidszorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van het lidmaatschap van FMGezondheidszorg dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon, via de mail of via een aanmeldformulier op onze website. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • (zakelijke) adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Geslacht


Waarom is dat nodig?
FMGezondheidszorg heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden als vereniging en om je te informeren over onze activiteiten. Soms deelt FMGezondheidszorg je persoonsgegevens met de medeorganisator van een van onze symposia.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
FMGezondheidszorg bewaart jouw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het verenigingsbureau.

Beveiliging
FMGezondheidszorg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, je gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het verenigingsbureau.

Kanalen van derden
FMGezondheidszorg  maakt gebruik van kanalen van derden. In de regel vallen deze onder de privacyverklaring van het betreffende domein / derden.
Facebook.com/fmgezondheidszorg
Twitter.com/fmg_fm
Linkedin.com/groups/2451764

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door FMGezondheidszorg, dan kun je contact opnemen met ons verenigingsbureau.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.