Ik geef de pen door blog: Hartverwarmende waarde

Facility management is echt een flexibel vak, crisis maakt creatief en de zorg doet er nog een schepje bovenop. Dat het FM nóg meer waarde in de coronacrisis heeft gegeven en erkenning heeft kregen, is duidelijk. Want elke zorgorganisatie en ‑instelling kon zich focussen waar het om draaide: behoud van gezondheid en zorg. En die FM-waarde was, is en blijft er: 24/7, altijd, overal.

Tijdens de Meet&Greet op 29 maart, in het Geofort in Herwijnen, met leden en bedrijfsleden raakte de waarden van facility management mij: toegevoegde waarde, veilige waarde, hartverwarmende waarde.

“De tijd dat we een branchevereniging nodig hadden om informatie over en uit de markt te krijgen, is voorbij. Internet biedt nu alles. De meerwaarde van een branchevereniging zit ‘m nu in het kunnen sparren, samenwerken en elkaar helpen”, zei een schoonmaakondernemer en bestuurslid van mkb-branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak recent in een interview over het 10-jarig jubileum van SIEV. Dat sluit perfect aan bij de intentie, missie en waarde van FMGezondheidszorg: kennis maken is kennis delen en kennis delen is kennis maken. De FMG Meet&Greet was daarom gericht op het vergroten, verzamelen, ontwikkelen en delen van kennis op een toegankelijke, informele en aantrekkelijke manier. Dat is gelukt, mede dankzij de inbreng van de aanwezige leden, inspiratie en organisatie van de bestuursleden, dagvoorzitters en studenten.

Hoe kunnen we het facilitaire vak in de zorg boeiend en draaiend houden? Hoe dragen wij als FM’er bij aan het succes van onze zorgorganisatie? Hoe zorgen we ervoor dat beleid, zonder inmenging van FM, tekort schiet? We kunnen en moeten elkaar helpen. We kunnen en moeten van elkaar leren! Bepaal jouw doel waarmee onze beroepsvereniging met vakgenoten jou kunnen helpen. Kom daarom naar een FMG-bijeenkomst toe, landelijk of in de regio, waar we met elkaar succesvol inzichten delen. Voel de gelijkwaardigheid, ervaar de creativiteit, zoek samen naar oplossingen en deel ervaringen met je vakgenoten. Hoe fijn en waardevol is het als je huiswaarts keert met een idee, een beter of een bevestigend beeld: “Tja, zij lopen er ook tegenaan. Aha… zo hebben zij dat opgelost”.

Natuurlijk draait het als eerste om mensen (collega’s, bezoekers, patiënten) in jouw zorgomgeving en jouw kennis is daarbij onmisbaar. De diversiteit is groot in het FM-vak, zeker in deze hectische, veranderende wereld. Dat vergt, nee vereist ontwikkeling en aandacht, kwaliteit en veerkracht. Maar ook systemen en processen. Deze en veel meer raakvlakken – inhoudelijk, relationeel, digitaal – worden geborgd door FMG, met inzet van bestuur, leden en bedrijfsleden.

Nu we na twee jaar uit de coronastilte zijn en nu we eindelijk elkaar weer kunnen ontmoeten, kunnen we het vuurtje van kennis delen en kennis maken weer offline aanwakkeren. Het was, is en blijft hartverwarmend en buitengewoon nuttig!

Petra de Bruin, enthousiaste community-bouwer, pionier in online media, marketeer en verbinder met schoonmaakhart en camperpassie.

Petra geeft de pen door aan Karin Gruson van het verenigingsbureau van FMG

7e Dag van de Schoonmaker in teken van complimenten

Op woensdag 15 juni vieren we samen De Dag van de Schoonmaker. Het is dé dag waarop we alle (specialistische) schoonmaakmedewerkers in het zonnetje zetten en laten shinen. Hoe? Door uw schoonmaakmedewerker(s) een compliment te geven; een compliment geven geeft immers een voldaan gevoel. Voor de ontvanger en de gever. “Vanaf vandaag posten we elke week een compliment op de socials, waaronder iedereen 7 schoonmaakmedewerkers kan ‘taggen’. Deze editie van De Dag van de Schoonmaker belooft dus een ‘complimentenregen’ te worden. Dat gunnen wij alle schoonmakers in dienst of eigen dienst, in de thuiszorg of specialistische reiniging, want zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet”, leggen Carlijn, Denise, Marlies en Petra, de vijf vrijwilligers achter de organisatie van De Dag van de Schoonmaker, vol trots uit.

Bedankt, jij maakt het verschil!

Deze pluim verdienen álle schoonmakers van Nederland. Dagelijks, maar zeker op woensdag 15 juni in de vorm van aandacht, een compliment of attentie. “De Dag van de Schoonmaker benadrukt trots en respect voor de meer dan 200.000 schoonmakers en specialistisch reinigers, zoals glazenwassers, gevelreinigers, vloeronderhoudsmedewerkers, huishoudhulpen, cleanroom en industrieel schoonmakers.”

Je bent heel waardevol. Jouw plezier in het werk, werkt aanstekelijk. Gelukkig zijn er mensen zoals jij. Het zijn enkele van de complimentenestafette die begin april van start gaat. “Wekelijks posten we een compliment op de socials. Delen is vermenigvuldigen. Dus roepen we iedereen op de post te delen met de 7 mensen die in de schoonmaak werken en die jij een bepaalde compliment gunt.”

Schoonmaak is van alle tijden, maar De Dag van de Schoonmaker niet, die is er sinds 2016. Dus op woensdag 15 juni 2022 vieren we de zevende editie van deze landelijke vakdag. “Vorig jaar braken we alle records: 147 bedrijven in heel Nederland zetten meer dan 100.000 schoonmakers in het zonnetje. Dit jaar hopen we dat er nog meer bedrijven, organisaties en eigendiensten aansluiten om de waardering van schoonmaak nog meer uit te dragen. We wensen iedereen nu al een stralende dag!””

Meet&Greet in Geofort zet in op FMG-missie: groeien in je vak

 “Kennis deling in het facilitaire vak. Een mooie bijeenkomst met realcase stellingen. Inbrengen van verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen. Waardevol om zo met elkaar ervaringen en inzichten te delen. Het was een eer om als dagvoorzitter de middag te mogen begeleiden”, blikt Suzanne Walsteijn (bijna 5 jaar bestuurslid en een jaar voorzitter van FMG) terug op de eerste offline bijeenkomst van FMGezondheidszorg op 29 maart. “Het was heel fijn en waardevol om FMG-leden na twee jaar weer te kunnen ontmoeten. Om met vakgenoten te kunnen sparren over het vak, de hobbels en bobbels en toekomst. En om op de interactieve science-locatie Geofort nog meer inspiratie op te doen.”

De vier tafelvoorzitters – André de Reus, Maarten Reuser, Fred Roos en Lia Steeman – legden de FMG-leden prikkelende stellingen voor om van elkaar te leren en wensen voor de toekomst te horen. De deelnemers wisselden regelmatig van tafel om veel collega’s te spreken over outsourcing, duurzaam ondernemen, de kantoortuin, het genderneutrale toilet, gastvrijheid, vitaliteit, catering, zelfzorg, persoonsgebonden wasgoed, thuiswerken, sociale media, uren sparen voor je pensioen en financiën.

Meten moet een doel hebben

Big data is, naast geo-design en klimaat, een van de thema’s van Geofort en van de FMG Meet&Greet, want ook in facility management draait het vaak om data. Te vaak? En wordt de big data gebruikt of gemist? Het was een stelling, waarover leden en bedrijfsleden discussieerden. Big data kan handig zijn, als je weet dat je in de zomer geen boerenkool maar soepen in moet kopen voor jouw zorginstelling. “Meten moet een doel hebben. In de coronatijd moesten bewoners in hun woning/kamer blijven. We kregen meer meldingen. Wat doet zo’n maatregel met bewoners? Toen zagen we de zin van het melden.”

Dat corona ook ter sprake kwam aan discussietafels, is logisch. In crisistijd is de facilitair manager de spin in het web, na de crisis vervallen we in oude patronen. Deze stelling leverde diverse reacties op: “Corona heeft zeker bijgedragen aan het probleem van handen tekort. Bezuinigingen spelen ook een rol. Wie is verantwoordelijk voor wat? We schieten weer in onze modus, maar hebben we nog puf om het op te pakken. Goede idee, werkt het maar uit; nee, gaan we niet doen, het kost geld.”

Breder kijken

Logisch in deze tijd, er ging ook een stelling over arbeidskrapte: tekort aan personeel is onzin. Je kunt prima werk verdelen, mits je de oude principes loslaat. “Tekort is geen onzin”, aldus een reactie. Hoe op te lossen? Uitbesteding, robots, samenwerken met instellingen, taakverbreding, wegen bewandelen die vroeger niet denkbaar waren, dus breder kijken. “Een grens aan capaciteit” en “niveau verandert” werden als nadeel genoemd.

Er wordt geknabbeld aan de facilitaire organisatie van mijn instelling. Enkele reacties: “Bezuinigingen. Ik zie veel vraag naar personeel. Men claimt grote efficiëntieslagen te maken in de schoonmaak. Het draait om data; cv-installateurs zijn het voorbeeld. Robotisering. In ziekenhuizen is het anders dan in de zorg. Tijd = geld. Maar waar besteden we tijd aan? Daarover moeten we nadenken.”

Toegevoegde waarde

Voor facility manager ligt er duidelijk een uitdaging, want de FM’er is meer dan een ict’er. “Facilitair voegt waarde toe aan het primaire proces. Je moet de kwaliteit bewaken en aantoonbaar maken dat de zorg niet onderuit gaat.” Dat leden en bedrijfsleden van FMGezondheidszorg elkaar uitdaagden en inspireerden, is duidelijk. En dat de locatie Geofort er een schepje bovenop deed ook, dankzij de experience met Willewijn Simon van Leeuwen en collega: “Geofort is een strategische plek: anders tegen zaken aankijken, andere mogelijkheden ontdekken, anders gaan bouwen.

________________________________________________________________________________________________________

Reacties van deelnemers

André de Reus, erelid FMG: “Het was weer zeer nuttig en gezellig om elkaar na de coronastilte te kunnen ontmoeten. De discussies leidden tot interessante uitkomsten waar je als FMG-lid verder mee kunt binnen je eigen facilitaire bedrijf/organisatie. Goed georganiseerd in een omgeving (Geofort), die extra bijdroeg aan de succesvolle middag!

Sjoerd Sip, CWS: “Goed om weer fysiek samen te zijn. Het was mijn eerste deelname aan een FMG-bijeenkomst. Kennis delen is de kracht. Waar lopen zorginstellingen tegenaan? Kunnen we samen cases oppakken? Samen leren? Mijn leermoment was hoe kunnen we dat als CWS kunnen vertalen naar instellingen, hoe we kunnen bijdragen. Onze missie is om de hygiëne te verhogen. Dan is het zeker fijn om op dit soort bijeenkomsten informatie uit te kunnen wisselen.”

Anky Pennix, Vitalis Woonzorg Groep: “Ik vond het heel fijn om live bij elkaar te zijn. Veel interactie aan de discussietafels, mooie thema’s, praktische onderwerpen. Ik merkte dat de menging en verschillende disciplines van leden en bedrijfsleden belangrijk is. We geven elkaar inzicht, zoals ziekteverzuim, daar kampen we allemaal mee, ook leveranciers, maar hoe krijgen we het op orde? Daarin kunnen we elkaar misschien helpen. We leren van elkaar en kijken naar de toekomst, want de wereld wordt anders, niet alleen bij ons maar overal.”

________________________________________________________________________________________________________

Wat doet FMGezondheidszorg?

Als beroepsvereniging voor facilitaire professionals in de zorg is ons motto: Kennis maken is kennis delen en kennis delen is kennis maken!’ We richten ons dan ook op het vergroten van kennis op het gebied van Facilitaire Dienstverlening in de zorg. Hiervoor verzamelen, ontwikkelen en delen we kennis op een toegankelijke en aantrekkelijk manier: zowel de inhoud als de vorm heeft onze aandacht. Daarbij is er altijd ruimte om onderling de verbinding te zoeken. Want door elkaar op een informele manier te ontmoeten, groeit je netwerk gestaag. Altijd fijn om op terug te vallen bij vragen of uitdagingen in het vak!

Duurzaamheid terug als prioriteit voor facilitair Nederland

UDEN, februari 2022 – Duurzaamheid is terug als nummer 1 prioriteit van facilitair verantwoordelijken in Nederland. Dit blijkt uit het Nationale Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie 2022. De duurzaamheidsprestaties van organisaties kunnen beter. Facilitair managers geven de eigen organisatie slechts een mager zesje voor hun duurzaamheidsprestaties. Direct na duurzaamheid ligt de belangrijkste focus op de tevredenheid en het welzijn van medewerkers. Facilitaire werkwijzen en innovaties zijn veranderd door de corona-pandemie. De gevolgen van de pandemie zijn de grootste uitdaging voor facility management. Circa 61% van de respondenten worstelt hiermee.

Schoonmaakbedrijf CSU voerde het benchmarkonderzoek voor het vierde jaar op rij uit. Het onderzoek onder 100 toonaangevende organisaties in Nederland laat de facilitaire doelen, innovaties en uitdagingen van Facility Management (FM) zien. Zowel op het gebied van duurzaamheid, hybride werken, thuiswerkomgevingen en een optimale Facilitaire Experience (FX).

Lees hier verder

CSU is bedrijfslid bij FMG.

Congres Zorg Service Revolutie

Op 22 maart organiseren Vebego en ons bedrijfslid Hago Zorg het congres Zorg Service Revolutie. Ze willen helpen om de zorg te laten zorgen. Dit doen ze via een boeiend event met toonaangevende sprekers, deskundigen en professionals uit de zorg. Zoals Talitha Muusse (dagvoorzitter), Eric Corton (acteur), Joep de Groot (CZ), Dennis Moeke (HAN), André Brand (Hilverzorg) en Stella Salden (Nu ’91). Waarom? Om te inspireren. Om richting te zoeken. Ook zal tijdens het congres capacityd® worden gelanceerd: een oplossing voor het verlagen van de werkdruk in de zorg. Hiermee kijk je integraal naar de ondersteunende processen. Bovendien helpt het zorgprofessionals om efficiënter en veiliger te werken.

Uitnodiging

Vanuit onze samenwerking met Hago Zorg nodigen we je graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Via onderstaande link vind je meer informatie over het congres. Hier staat ook hoe je je kunt registreren.

Wat?                Congres Zorg Service Revolutie
Wanneer?       22 maart 2022 | 15.00 – 18.30 uur
Locatie?          Polar, Jaarbeurs Utrecht
Meer info?      hagozorg.nl/zorg-service-revolutie

Voor wie?

Het congres is waardevol voor Zorg Managers, Facilitair Managers en (financiële) Bestuurders van met name (academische) ziekenhuizen en ouderenzorg instellingen. Ook IT-, Logistiek- en HR-Managers uit deze doelgroepen zijn welkom.  Aanbevolen wordt om samen met een collega deel te nemen en zo de onderwerpen vanuit meerdere invalshoeken te ervaren.

Duurzame zorg door Werner & Mertz

Werner & Mertz is een internationaal familiebedrijf en de specialist in het produceren van duurzame reinigings- en onderhoudsmiddelen voor zowel particulier als voor professioneel gebruik.

Onze duurzaamheidsinspanningen worden erkend en herkend op alle niveaus, zowel als bedrijf, onze gebouwen en productielocaties. Hierdoor is het bedrijf natuurlijk ook in bezit van de bijhorende certificeringen voor de circulaire producten én verpakkingen. Deze kunnen ingezet worden voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak, machinale vaatwas en linnenwas.

Werner & Mertz Professional heeft als eerste producent van duurzame reinigings- en onderhoudsmiddelen de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend.
Sinds 2020 heeft Werner & Mertz een op de zorggericht healthcare concept, waarmee alle schoonmaakaspecten welke binnen een zorginstelling gaande zijn, op een snelle en professionele wijze verduurzaamd kunnen worden.

Ondersteuning bij de overgang naar duurzaam schoonmaken is een belangrijk aspect binnen het healthcare concept.

Ondersteuning bij verduurzaming van de schoonmaak binnen uw facilitaire organisatie.

Wij ondersteunen onze afnemers die willen verduurzamen door een juist gebruik, de beste resultaten en enthousiaste gebruikers te realiseren.

Dit doen we door;
1. Te assisteren bij afstemmen van onze duurzame Green Care Professional producten, doseeroplossingen & reinigingsmethoden (gebaseerd op de wensen en mogelijkheden per situatie)
2.
Het verstrekken van uitgebreide actuele standaard documentatie (duurzaamheidsinformatie, technische informatie en msds)
3.
Ondersteuning door maatwerk (zoals werkschema’s, werkplekinstructiekaarten (WIK), enz.)
4.
Instructies bij opstarten (train de trainer, praktische instructie aan uitvoerenden)
5.
Troubleshooting in specifieke situaties en bij calamiteiten (in hygiënevraagstukken, storingen aan doseerapparatuur, etc.)
6.
Indien gewenst zelfs ook met onafhankelijke kwaliteitsmetingen (volgens officiële VSR standaard, nulmetingen, HACCP audits)

Potentiële of reeds behaalde besparingen door gebruikmaking van onze Green Care Professional producten kunnen uitgedrukt worden in behaalde reducties van ruwe olie, plastic en CO2.

Na implementatie voldoet u op het gebied van dagelijkse en periodieke schoonmaak, machinale vaatwas en linnenwas aan alle eisen op het hoogste niveau van Green Key, Milieuthermometer of andere duurzaamheidscertificeringen of -prestatieladders.

Graag zijn wij ook U van dienst bij het verduurzamen van de schoonmaak binnen uw organisatie.
Contactpersoon: Dhr. Robert de Brauwer – rdebrauwer@werner-mertz.com

Werner & Mertz is bedrijfslid bij FMG