HOME 9 FACILITAIRE RAAD

Facilitaire raad: meedenken op niveau

Binnen FMGezondheidszorg is een Facilitaire raad actief die naast het bestuur de vereniging enthousiast uitdraagt. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse toeleveranciers uit de branche. Zij vertegenwoordigen een breed werkveld in onder meer inrichting, textiel, schoonmaak, facilitair advies en food. De leden van de raad brengen vanuit hun werkveld heel veel expertise in onze vereniging in.

Facilitaire raad

Meedenken

De Facilitaire raad en het bestuur treffen elkaar tweemaal per jaar. Samen zetten zij zich op constructieve wijze in voor de leden door het organiseren van bijvoorbeeld studiedagen en symposia. Ook zorgen zij samen voor de werving van nieuwe leden en denken zij na over de toekomst van de beroepsvereniging.

Innovatie en verbinding

Bij FMGezondheidszorg hechten we veel waarde aan inbreng van kennis vanuit de sector. En waar kun je dan beter aankloppen dan bij het bedrijfsleven… Deze partijen verdiepen zich in hun product, leveren kwalitatieve diensten, doen aan marktonderzoek en zorgen als innovators voor vernieuwing en doorontwikkeling in het vak. Op deze manier versterken we onze kennis over de volle breedte. Bovendien vormt de Facilitaire raad een mooie verbinding naar de bedrijfsleden.

Onze raadsleden:

Annette Klein Overmeen – CleanLease
Liesbeth van Meerkerk -Asito
Hanna Polman – van Hoeckel
Mathijs Ras – AAG
Peter van de Linden – Gispen