Aan de slag met circulair inkopen

Of je nu nog niet weet wat circulair inkopen is of er al wat verder mee bent – het is en blijft een uitdaging. De website Platform Circulair Inkopen (  (ikwilcirculairinkopen.nl) helpt je op basis van jouw rol de volgende stappen te zetten.
De website in een initiatief van een samenwerking tussen MVO Nederland, PIANOo, NEVI en Rijkswaterstaat.

Deelname Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2022 geopend

Hoe innovatief is facilitair Nederland? Dat onderzoekt schoonmaakbedrijf CSU voor het vierde jaar op rij met de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2022. Nieuwe technologieën, Covid-19 en waarde gedreven veranderingen hebben in veel organisaties tot een andere invulling van facility management geleid. Wat zijn de onderwerpen op de agenda in 2022? Welke doelen en uitdagingen zijn er voor FM? En in welke mate spelen innovaties en duurzaamheid een rol in de Facility Experience?

CSU nodigt facilitair verantwoordelijken uit om deel te nemen aan het onderzoek via csu.nl/innovatie/nationale-facilitaire-benchmark/. Direct na het invullen van de online vragenlijst heeft men inzicht in hoe de eigen antwoorden zich verhouden ten opzichte van vakgenoten. Het rapport met de complete resultaten van de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2022 presenteert CSU begin februari. Met de resultaten kan de volgende stap gezet worden in innovaties op het gebied van facility management.

Lees hier verder.

Nieuw programma veilig voelen en handelen 2021

veilig in beeldNieuwe wijze van trainen en opleiden van de BHV-ers binnen de zorg
Binnen de zorg rollen we van de ene naar de andere crisis (van COVID-19 naar een tekort aan personeel). Wij zien dat het serieus tijd is geworden voor een andere wijze van opleiden, trainen en oefenen. Crisisbeheersing en de veiligheid binnen de locatie en haar afdelingen vragen om een opleidingsprogramma dat op elkaar wordt aangesloten en op maat wordt samengesteld. Het is van belang dat de medewerkers weten hoe ze moeten handelen binnen verschillende onveilige situaties, met name wanneer ze onder druk staan. Het gaat niet alleen om brand (BHV). Het waarborgen van zorgcontinuïteit is van essentieel belang en start bij de medewerkers, die moeten luisteren, signaleren en opschalen.

Om de medewerkers niet te overladen met informatie, bieden wij een opleidingsprogramma op maat aan, gericht op de locatie en de zorgverlening. De medewerker en het team staan centraal.  Het is  mogelijk om het programma aan te passen op de verschillende situaties (dag, avond, nacht en weekend). Het gesprek staat centraal en samen gaan we opzoek naar oplossingen. Het programma Veilig Voelen, Zijn en Handelen biedt meer betrokkenheid, is efficiënter en prijs gunstiger. Daarnaast kan het in plaats van de tradionele BHV trainingen worden ingezet.

Het is tijd om mee te bewegen en te kijken naar een innoverend programma, gericht op de eigen organisatie.

Zorgorganisatie De Waalboog maakt gebruik van draadloze ontruimingsinstallatie

De Nijmeegse zorgorganisatie De Waalboog maakt als eerste partij in Nederland gebruik van een draadloze Cloud gebaseerde ontruimingsinstallatie.  De installatie wordt geleverd door MultiBel.

De Waalboog is een van de grotere zorgorganisaties in regio Nijmegen en de eerste zorginstelling waar Kiwa R2B als inspectie-instelling gespecialiseerd in brandveiligheid een inspectiecertificaat heeft afgegeven voor een draadloze Cloud gebaseerde NEN2575-4 ontruimingsinstallatie. Met dit certificaat toont de Waalboog aan dat het alarmeringssysteem voldoet aan geldende Nederlandse en Europese wettelijke eisen. Er wordt gealarmeerd op smartphones.

Edwin van Troost, Manager Operations brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen van Kiwa R2B: “Het voordeel van een smartphone oplossing ten opzichte van een traditionele PZI-systeem is legio. Bij controle bleek vaak dat er pagers niet gebruikt worden, kwijt of kapot waren. De smartphone oplossing van MultiBel heb je altijd bij je. Bovendien ben je niet afhankelijk van één zender en wordt met deze Cloud-oplossing een veel hogere beschikbaarheid van het systeem gerealiseerd dan met een traditioneel PZI-systeem.”

Ook Leon Eijkhout, Asset manager van De Waalboog, benadrukt het voordeel van een draadloze oplossing: “We hadden op een gegeven moment nog maar 6 of 7 pagers en wij hebben nu 34 smartphones. Dat is een enorme brandveiligheidsupgrade.”

Wim Kruithof, Manager Vastgoed & facilitaire diensten bij de Waalboog en lid bij FMG, vult zijn collega aan: “Het gaat straks een heel groot voordeel worden als de ontruimingsinstallatie gekoppeld is aan het verpleeg oproepsysteem en de BHV. Je kunt zo veel sneller iedereen mobiliseren. Met een cloudoplossing is het makkelijk dat je geen pagers meer hebt, geen portofoons meer hebt en dat je dus ook de controles hierop kwijt bent.”

Het certificatieschema K21047 is opgesteld voor bedrijven die een certificering wensen te behalen voor het installeren en onderhouden van draadloze stil alarmsystemen. In die branche is een goede ontruimingsinstallatie van levensbelang omdat patiënten of bewoners niet zelfredzaam zijn of zelf kunnen vluchten. Daarom zijn zij wettelijk verplicht om een NEN 2575-4 gecertificeerde stil alarm ontruimingsinstallatie te hebben.

Finalisten FMN Student Awards 2021 bekend

De zes finalisten voor de FMN Student Awards 2021 zijn bekend. Een selectiecommissie heeft uit alle inzendingen drie scripties genomineerd in de categorie Bachelor en drie scripties in de categorie Master.

Finalisten FMN Student Awards 2021

De finalisten in de categorie Bachelor zijn (op alfabetische volgorde van de achternaam):

1. Isha Dauwe – Breda University of Applied Sciences
Titel: One size fits all, or not?
Onderwerp : Hoe kan de facility management industrie het welzijn van sedentaire werknemers behouden terwijl ze thuiswerken?

2. Nienke Herman – Hogeschool Saxion
Titel: Vakantieparken: toekomstbestendig vanuit het duurzaamheidsperspectief
Onderwer: Een analyse die inzicht geeft in de innovatiemogelijkheden, quick wins en uitdagingen voor de vakantieparken om mee te gaan in de duurzame ambities van de overheid.

3. Stefan Kaal – Hogeschool Saxion
Titel: Het meten van kwalitatieve waarde van maatschappelijk vastgoed
Onderwerp: Om te concluderen of maatschappelijk vastgoed daadwerkelijk bijdrage levert aan de leefbaarheid in dorpen en wijken is het essentieel om dit te meten.

De finalisten in de categorie Master zijn (eveneens op alfabetische volgorde van de achternaam):

1. Twan Bouwhuis – Saxion & University of Greenwich
Titel : An experiment about the contribution of the physical environment towards a more effective police interrogation
Onderwerp: Dit experiment heeft een getuigenverhoor nagespeeld waarin deelnemers in de rol van getuigen een verdachte hebben beschreven. Daarin is onderzocht of muurkleur en zitcomfort invloed hebben op stresslevels, het vrijgeven van informatie en de accuraatheid van getuigenverklaringen.

2. Niels Kooiman – Zuyd University of Applied Sciences
Titel: Making Dutch red labelled offices more sustainable: mirage or real option. A financial feasibility study
Onderwerp: Het berekenen van de financiële meerwaarde van een energy label in Amsterdam, gebaseerd op de bruto huurprijs die bekend is gemaakt.

3. Jesse Manenschijn-Ghuijs  – Saxion & University of Greenwich
Titel: From Contract Management to Contact Management
Onderwerp: Onderzoek naar de behoefte aan en het gebruik van flexibele (contract)afspraken in FM-partnerschappen in de snel veranderende omgeving en de mogelijke flexibiliteitsmaatregelen binnen de verschillende inkoopactiviteiten van uitbestede facilitaire diensten.

Kwalitatieve en relevante scripties
Alle inzendingen zijn door de selectiecommissie anoniem beoordeeld: de selectiecommissie wist niet wie de studenten zijn en aan welk opleidingsinstituut zij studeren. Commissielid Wil Gooskens van de Breda University of Applied Sciences laat weten dat de selectiecommissie zeer tevreden is met de kwaliteit en relevantie van de scripties: “Het zijn interessante en diverse onderwerpen die eens te meer de trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied laten zien. Steeds meer scripties gaan over onderwerpen gerelateerd aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar FM een wezenlijke bijdrage aan kan leveren. Een extra compliment voor het feit dat de studenten in tijd van corona hoogwaardige beroepsproducten hebben afgeleverd.”

Bekendmaking winnaars
De finalisten maken de komende weken samen met FMN een video waarin zij hun afstudeeronderzoek presenteren. In de tussentijd beoordeelt een vakjury de genomineerde scripties. Op donderdag 25 november a.s. bepaalt dit oordeel samen met het oordeel van de deelnemers aan het FMN Connect XL: ‘maak(t) de verbinding’ congres, welke studenten de bachelor- en masterscriptie met de meeste relevantie of grootste impact op het facilitaire vakgebied hebben geschreven.

Bevorderen van innovatief facilitair onderzoek
De Commissie Onderwijs van FMN organiseert de FMN Student Awards 2021. Met de awards bevordert FMN samen met de facilitaire opleidingen in Nederland innovatief facilitair onderzoek door studenten, kennisdeling en de ontwikkeling van het vakgebied. De FMN Student Awards 2021 worden mede mogelijk gemaakt door LOOFD, het landelijk overleg opleidingen facilitaire dienstverlening.

Over FMN
FMN is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein. De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches. De facilitaire sector is inclusief vastgoed goed voor ruim 10% van het bruto nationaal product (exclusief vastgoed circa 4,5%)*). NFC Index, de referenties voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs, maakt sinds 2018 onderdeel uit van FMN. FMN is partner van de internationale organisatie voor facility management, IFMA. Kijk voor meer informatie op www.fmn.nl en www.nfcindex.nl.

*) Bron: Facility & Workplacemanagement 2019 – Onderzoek naar marktomvang, trends en ontwikkelingen | FMN/Twynstra Gudde (2019)