17 april FMG on tour- kennisdelen speciaal voor instellingsleden

Van regulier contract naar co-makership

Hoe ontwikkel je met opdrachtgevers een regulier schoonmaakcontract naar waardevolle
samenwerking én co-makership? Hoe houd je de langdurige samenwerking actueel en
relevant?
Victoria Schoonmaakbedrijf en de GGZ NHN nemen de deelnemers graag mee in 10 jaar
ontwikkeling in onze samenwerking.

Meer informatie via het verenigingsbureau

Campagne Zorg zonder Afval

De Green Deal Duurzame Zorg gaat uit van het fors verminderen van restafval in ziekenhuizen en langdurige zorg. En juist dit is de grootste afvalstroom. Wil je ook minder afval en betere afvalscheiding binnen jouw organisatie? Meer afvalbewustzijn bij medewerkers en cliënten? Doe dan mee met de Zorg zonder Afval vierdaagse van 21 t/m 24 mei 2024: meer aandacht voor minder afval binnen de zorg!
Deelnemers ontvangen gratis een online toolkit met actiematerialen, zoals afvalbewustwordingstips voor de medewerkers & cliënten en een draaiboek met suggesties om een eigen actie te kunnen voeren. Sparky is ook van de partij!

Doe je mee? Meld je hier aan.
Bekijk hier alle deelnemers.

Nederland viert op vrijdag 14 juni 2024 De Dag van de Schoonmaker

De 9e Dag van de Schoonmaker staat in teken van Waardering. Bedankt, jij maakt het verschil! Deze erkenning verdienen álle schoonmakers van Nederland. Dagelijks, maar zeker op vrijdag 14 juni in de vorm van aandacht, een compliment en/of attentie. “De Dag van de Schoonmaker benadrukt de trots en het respect voor alle schoonmakers en specialistisch reinigers, zoals glazenwassers, gevelreinigers, vloeronderhoudsmedewerkers, huishoudhulpen, cleanroom en industrieel schoonmakers”, enthousiasmeren Marlies, Petra, Carlijn en Denise, de vier vrijwilligers van De Dag van de Schoonmaker.

De Dag van de Schoonmaker is dé dag waarop we alle (specialistische) schoonmaakmedewerkers in het zonnetje zetten en laten shinen. Hoe? Door uw schoonmaakmedewerker(s) te bedanken. Een bedankje geven, geeft een voldaan gevoel en een bedankje ontvangen, geeft nóg meer het gevoel van waardering.

Thema #ddvds2024

Het DDVDS-team onderbouwt het thema van waardering: “In heel Nederland, op elke plek en op ieder moment beleven we de waarde van hygiëne. Hygiëne is essentieel voor ons welzijn. Op vrijdag 14 juni vieren we daarom samen De Dag van de Schoonmaker, want door hun toegevoegde waarde voor ons aller welzijn verdienen de schoonmakers waardering én aandacht én respect. Het schoonmaakvak is onmisbaar, (te) vaak onzichtbaar en (te) vaak onderschat. Daarom kiezen we voor waardering.”

Missie #ddvds

“Wij gunnen alle (specialistische) schoonmakers in dienst of eigendienst elke dag een fijne dag met waardering. Op De Dag van de Schoonmaker verdienen alle schoonmakers een bedankje, in welke vorm dan ook: aandacht, compliment, presentje, samen een kopje koffie/thee drinken. We wensen iedereen nu al een stralende dag!”

follow #ddvds2024

Schoonmaak is van alle tijden, maar De Dag van de Schoonmaker niet, die is er sinds 2016. Dus op vrijdag 14 juni 2024 vieren we de 9e editie van deze landelijke vakdag. Kijk op de website www.ddvds.nl voor informatie, promotiemateriaal en aanmelding. Volg en/of draag bij op de socials door te posten met #ddvds2024.

En… aanmelden kost niets. Het levert wel waardering op: bedankt, jullie schoonmaakbedrijf of ‑dienst zet zich extra in op De Dag van de Schoonmaker 2024.

Rijnlands Organiseren in de Zorg: Wat betekent dit voor Facilitaire Medewerkers

In de dynamische wereld van de gezondheidszorg is het essentieel om constant te streven naar verbeteringen die niet alleen de kwaliteit van zorg verhogen, maar ook de tevredenheid van medewerkers bevorderen. Een benadering die hierbij steeds meer aandacht krijgt, is het concept van Rijnlands Organiseren. Deze besturingsfilosofie, afkomstig uit de traditionele Nederlandse en Duitse praktijken, is gebaseerd op de principes verbinding, vertrouwen en vakmanschap. Waarbij de menselijke maat een gevolg is van de wijze waarop je het vormgeeft. Laten we eens dieper ingaan op wat Rijnlands Organiseren inhoudt, hoe het kan worden toegepast voor facilitaire medewerkers in de zorg en hoe ga je dat handen en voeten geven.

Wat is Rijnlands Organiseren?

Rijnlands Organiseren staat in contrast met het gangbare Angelsaksische model, dat vaak wordt gekenmerkt door een strikte hiërarchie en een focus op winstmaximalisatie. In plaats daarvan omarmt Rijnlands Organiseren de volgende vier principes:

 1. Vakmanschap: medewerkers zijn deskundige professionals in plaats van louter uitvoerders van taken. Er wordt waarde gehecht aan het vakmanschap en de autonomie van individuen, waardoor zij zich gewaardeerd voelen en een dieper gevoel van betrokkenheid ervaren.
 2. Verbinding: één van de cruciale principes is verbinding. Gezamenlijkheid creëren. Een gezamenlijke ambitie bepalen en die samen handen en voeten geven.
 3. Vertrouwen: Een Rijnlandse organisatie is gebouwd op vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers, evenals tussen collega’s onderling. Transparantie in communicatie en besluitvorming is van vitaal belang om dit vertrouwen te behouden en een omgeving van openheid te bevorderen.
 4. Inspiratie: het is goed om jezelf constant te realiseren dat je oogkleppen ontwikkeld als je lang op dezelfde plek hetzelfde werk blijft doen. Het is goed om geregeld buiten de deur te kijken en ervaringen van vakgenoten te horen zodat je zelf constant kan werken aan je eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van je organisatie.

Toepassing voor facilitaire medewerkers in de zorg

Facilitaire medewerkers spelen een cruciale rol in zorginstellingen door te zorgen voor een schone, veilige, efficiënte en comfortabele omgeving voor patiënten en personeel. Het toepassen van Rijnlands Organiseren kan hun werkervaring verbeteren en bijdragen aan een betere zorgomgeving op de lange termijn. Enkele manieren waarop dit kan worden bereikt zijn:

 1. Empowerment van medewerkers: Geef facilitaire medewerkers meer autonomie en verantwoordelijkheid in hun dagelijkse taken. Moedig hen aan om initiatief te tonen en bij te dragen aan het verbeteren van processen en procedures binnen hun werkgebied.
 2. Teamwerk en samenwerking: Stimuleer samenwerking tussen facilitaire teams en andere afdelingen binnen de zorginstelling. Door een gezamenlijk doel na te streven en informatie te delen, kunnen medewerkers effectiever werken en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren.
 3. Verbinding: Facilitair medewerkers ondersteunen de frontlinie in het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Om dat te kunnen moeten ze aansluiten bij de behoeftes en noden van de frontlinie. Je kan alleen aansluiten en te weten komen wat de medewerkers in de fronlinie nodig hebben als je verbinding weet te maken. Het maken van verbinding als expertise gaan zien en daardoor waarde toekennen aan dat proces geeft al een andere bril om naar de organisatie te kijken .
 4. Continu leren en verbeteren: Bied ook de facilitaire medewerkers training en ontwikkelingsmogelijkheden aan, zodat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren en zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften binnen de zorgsector. Moedig een cultuur van continu leren en verbeteren aan om te blijven streven naar constant ontwikkelen.
 5. Patiëntgerichte dienstverlening: Help facilitaire medewerkers het belang te begrijpen van hun rol bij het creëren van een positieve ervaring voor patiënten. Moedig hen aan om empathisch te zijn en oog te hebben voor de behoeften en wensen van patiënten tijdens hun werkzaamheden.

Hoe met Rijnlands Organiseren te beginnen

Succesvol ontwikkelen van Rijnlands Organiseren vereist een gerichte aanpak voor het ontwikkelen met alle medewerkers over de principes en hoe deze kunnen worden toegepast in ieders dagelijkse werkzaamheden. Enkele strategieën om dit te bereiken zijn:

 1. Basis besturingsfilosofie: Ga je met een kerngroep eerst eens verdiepen in wat Rijnlands organiseren is. Het is namelijk geen (leiderschaps-)cursus van een paar dagen met een bijpassend stappenplan waarna je kan gaan implementeren en uitrollen. Het is een keuze die bepalend is voor alle dingen die je vanaf dat moment neemt. Vanaf het moment dat je bepaalt dat je Rijnlands wilt gaan werken gaat de organisatie, en daarmee iedereen in die organisatie, zich in die richting ontwikkelen. Het is raadzaam vanaf de start een kernteam te benoemen om intern de kennis en de kunde te gaan ontwikkelen om het gedachtegoed te blijven vasthouden.
 2. Educatie en training: Organiseer workshops, seminars en trainingssessies waarin de principes van Rijnlands Organiseren worden uitgelegd en besproken. Zorg ervoor dat medewerkers de kans krijgen om vragen te stellen en praktische voorbeelden te bespreken die relevant Praktische toepassing: Moedig medewerkers aan om de principes van Rijnlands Organiseren toe te passen in hun dagelijkse taken en besluitvormingsprocessen. Bied ondersteuning en begeleiding om hen te helpen eventuele uitdagingen te overwinnen en succesvol te zijn in hun nieuwe benadering. Organiseer voor nieuwe medewerkers kennismakingssessies wat het inhoud om bij een Rijnlandse organisatie te werken.
 3. Leiderschapsontwikkeling: Investeer in de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten bij teamleiders en supervisors, zodat zij medewerkers effectief kunnen ondersteunen bij het omarmen van Rijnlands Organiseren. Train hen om een ​​cultuur van vertrouwen, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen binnen hun teams.
 4. Feedback en evaluatie: Zorg dat medewerkers betrokken blijven bij het ontwikkelen van het gedachtegoed. Investeer in zoveel mogelijk interne medewerkers om het gedachtegoed intern te verspreiden, warm te houden en vast te houden.

In conclusie biedt Rijnlands Organiseren een waardevol kader voor het verbeteren van de werkomgeving en het verhogen van de effectiviteit van facilitaire medewerkers in de zorg. Door medewerkers de regie te laten behouden, vertrouwen te geven, samenwerking te stimuleren en een cultuur van continu leren en verbeteren te bevorderen, kunnen zorginstellingen een omgeving creëren waarin medewerkers en cliënten gedijen en de kwaliteit van zorg voortdurend wordt ontwikkeld.

Met dank aan Jurriaan Cals van de Coöperatie Rijnlands.