Wat een aansprekend en veranderlijk thema… Aansprekend veranderen. Waarom? Veranderen is een constante in het werk van de facility managers in de gezondheidszorg FMGezondheidszorg. Hoe geef je leiding aan veranderingen? Je weet dat je te maken hebt met verschillende generaties, culturen en veelal praktijkgeschoolde mensen. Tijdens het FMG-seminar in samenwerking met Hago Zorg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werden op 11 juni alle deelnemers interactief en vol inspiratie meegenomen in het leiderschap: wat is (gedrags)verandering? Waarom is veranderen niet gemakkelijk? En hoe zou het wel kunnen werken? Met een mix aan energie, humor en positiviteit voltooiden we het seminar: “Gefeliciteerd, je hebt nu een eerste veranderplan in handen”.

Welke positieve ervaringen heb ik met leiderschap? De aftrap is met Durk de Boer, met 25 jaar ervaring in leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, en co-founder van Verandersupporters. De eerste interactieve opdracht van Durk over positieve ervaringen in jouw en ieders leiderschap: “Kijk naar de veranderingen van jezelf en anderen. Kijk en benoem jouw goede ervaringen.” De benewagens van alle deelnemers werden direct aangezet. Hun reacties:

Al 20 jaar in het vak, dan overstag gaan, overtuigen en inspireren.”
“Het openstellen en luisteren, proberen te verbinden en levelen van de niveaus.”
“Vooral het luisteren naar praktijkervaringen.”
“De focus in beoordelingsgesprekken op positieve zaken, niet op negatieve.”
“Een schoonmaker 10 jaar in dienst wil niet meer veranderen en toch heeft leidinggevende het gedaan door aansluiting te zoeken: wat kan wel en wat kan niet. En niet wat iemand niet kan.”

De Verandersupporters hebben een visie op leiderschap en sluiten zich aan bij Peter Guy Northouse: ‘Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep individuen beïnvloedt om een gemeenschappelijk doel te bereiken’. Gespreksleider en dagvoorzitter Durk gaf het voorbeeld van oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama: “Ik sluit dagelijks af met 10 brieven, mailtjes en ansichtkaarten van burgers”, vertelde Obama toen in Nederland was aan Ben Tiggelaar, de managementgoeroe die heel veel bestsellers schrijft, waaronder De Ladder. Het gaat dus om aandacht en begrip voor de mensen.

Een opstap naar De Ladder

Een van de 3 workshops van Raoul Nuijten, gedragswetenschapper en consultant bij Verandersupporters, ging over Aan de slag met gedrag.
De Ladder is dé opstap naar veranderpsychologie in een simpel model. De Ladder bevat drie sporten, dus 3 stappen: doel, gedrag en support.

  1. Formuleer een helder ‘waarom’ voor je doel: vanuit identiteit of vanuit urgentie.
  2. Er zijn verschillende soorten gedrag om je doel te bereiken: gepland of gewoonte met intenties, zoals beter luisteren en niet onderbreken. Formuleer het ‘als – dan’.
  3. Welke support heb je nodig om het gedrag te doen. Dit drijft op 3 aandrijvers: capaciteit, motivatie en omgeving.

En nu? Hoe verder? Je hebt een veranderplan in handen. Gefeliciteerd!

Talentontwikkeling

De workshop van Mira Groeneveld van Learn2Work, Sjoerd Kaljee en Fatiha El Bazi van Hago Zorg over Talentontwikkelingen op Praktijk (TOP Academies) gaat over jongeren en (vak) ontwikkelen. Schoolbanken is voor deze groep geen optie, de werkomgeving is hun beste praktijklokaal. Jongeren vinden het leuk én zien kansen op facilitaire dienstverlening en zorg, bedrijven zien kansen voor werving en selectie. Fatiha geeft als jobcoach 3 tips: respect, geduld en samenwerking.

De 3e workshop Leiderschap & Veranderen, geeft inzicht meer in wat leiderschap is: Een proces en geen product. Durk de Boer zet stappen om mensen, teams en organisaties te begeleiden, want hoe ontwikkel je mensen in jouw team met initiatief en verantwoordelijkheid? Met aandacht en positiviteit.

Denk aan jezelf

De kwadranten in het leiderschapsmodel hebben de focus op gedrag: leidinggeven aan anderen, leidinggeven aan jezelf, mensgericht en werkgericht.

“Leiderschap betekent dat ik mezelf zie als een instrument om dingen gedaan te krijgen. Je kunt het leren, maar alleen als ik bereid ben om flink te investeren.”
“Wat je niet aangaat, gaat uit.”
“Van inspiratie naar frustratie realisatie.”
“Menselijk gedrag maakt het verschil. Het is bijzonder om te merken hoe vaak dit, bewust of onbewust, wordt vergeten in organisaties en bedrijven.”

Veel energie

Met een flinke lading, en inhoudelijke én positieve kennis in veranderingen, leiderschap, innovatie en inspiratie keerden we met een verantwoord en duurzaam hapje en een drankje fileloos huiswaarts. Het was een fantastisch seminar van FMGezondheidszorg en Hago Zorg in het Catharina Ziekenhuis. Een pluim voor de organisatie en de mindsetters, gastmensen en deelnemers. Dank jullie wel voor het Aansprekend veranderen!

Bekijk hier de foto’s van 11 juni.