De wereld om ons heen verandert continu en zo ook de kijk op het verenigingsleven.
Graag wil ik jullie kort meenemen in hoe ik tegen FMG aankijk.

FMG is een enthousiaste beroepsvereniging die zich richt op het bevorderen van vakmanschap en het leggen van verbindingen tussen zorg en bedrijfsleden. Bij onze vereniging staat facilitair professioneel zijn centraal, wat inhoudt dat er aandacht wordt besteed aan het optimaliseren van de facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg.

Vakmanschap staat bij de FMG centraal en voorop. Dit betekent dat de vereniging zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van facilitaire professionals in de gezondheidszorg. Daarnaast legt de vereniging verbindingen tussen zorg en bedrijfsleden en houdt zij rekening met wat er speelt in de maatschappij. Door deze verbindingen te leggen draagt de vereniging bij aan een betere gezondheidszorg voor iedereen.
Een belangrijk aspect van de FMG is het vertrouwen dat wij krijgen vanuit onze leden om inspireerde symposia te organiseren. Deze symposia bieden de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen, en om inspiratie op te doen. De vereniging vindt het belangrijk dat haar leden zich kunnen blijven ontwikkelen en groeien, en daarom organiseren wij regelmatig deze inspireerde bijeenkomsten.

Het bijwonen van deze bijeenkomsten biedt niet alleen nieuwe inzichten, maar ook de mogelijkheid om in contact te komen met andere facilitair professionals uit de zorg en uit het bedrijfsleven. Op deze manier kan er kennis en ervaring worden gedeeld. Elkaar ontmoeten in een ongedwongen setting van onze symposia zijn kenmerkend voor FMG.

Al met al ervaar ik onze vereniging als een belangrijke beroepsvereniging die zich inzet voor vakmanschap en verbinding in de gezondheidszorg. Door haar focus op de facilitair professional, draagt de vereniging bij aan het optimaliseren van de facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg. Met haar symposia inspireert de vereniging haar leden om zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan professionalisering van het facilitaire vak.

Ik ben als voorzitter dan ook apetrots om dit samen met het bestuur voor onze leden te mogen organiseren en hoop dit nog de komende jaren te mogen doen. Via deze weg wil ik dan ook iedereen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de vereniging (zorgleden, bedrijfsleden en bestuur) bedanken en vragen mee te denken over de toekomst van onze vereniging. Ik zie een mooie toekomst samen tegemoet om nieuwe inspirerende bijeenkomsten/symposia te organiseren. De zomer komt er aan en ik wens alle lezers een fijne zomer periode en zien jullie graag weer bij onze volgende bijeenkomst.

Suzanne Walsteijn, voorzitter FM geeft de pen door aan Astrid Graal.