Facilitair dienstverlener
Voor de opleiding Facilitaire dienstverlening en de dienstverlener is samenwerking met organisaties van groot belang. Zónder deze dienstverleners zal de kernactiviteit van de organisatie niet of niet goed uit de verf komen.

  • Eén van de mogelijkheden om de opleiding tot facilitair dienstverlener meer in het middelpunt van de belangstelling te zetten is de Skills Heroes wedstrijd. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd voor de opleidingen van het MBO.

De wedstrijd Facilitair dienstverlener is gericht op het facilitaire vakgebied in de breedste zin. De opdrachten voor de wedstrijd worden geschreven door mensen uit het werkveld en de thema’s zijn actueel. Dit jaar was duurzaamheid op basis van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) leidend. Alle opdrachten hadden een verbinding met één van deze doelen. Afgelopen april behaalde een van onze studenten de 3e plaats in de Skills Heroes wedstrijd.

  • Een andere manier om de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen te verbeteren is een samenwerking tussen de facilitaire opleidingen. Meer delen en samenwerken zal het niveau en de inhoud van de opleiding FD verbeteren.

Hiervoor worden stappen gezet via FD-conferenties (20 april Alberda College), kijkje bij elkaar in de keuken en een gezamenlijke LinkedIn pagina ‘MBO Facilitaire dienstverlening’.

Ontwikkelingen onderwijs
Flexibilisering en GPL (Gepersonaliseerd Leren), blended learning (deels fysiek, deels online), hybride onderwijs (onder begeleiding van docenten leren bij een bedrijf) en modulair onderwijs (onderwijs aanbieden in modules) zijn belangrijke thema’s in het MBO.

Om aan te sluiten bij de nieuwe generatie studenten (generatie Z) zal het onderwijs anders ingericht moeten worden.

Het is belangrijk dat het werkveld hierbij wordt betrokken. Deze studenten worden straks de nieuwe medewerkers van organisaties. Generatie Z studenten leren niet meer lineair. Zij ‘shoppen’ en zoeken de modules die zij nodig hebben om een certificaat te halen.

Modulair onderwijs kan hierin een belangrijke rol spelen om studenten aan het onderwijs te binden. Als het onderwijs uit verschillende modules bestaat kunnen studenten beïnvloeden welke modules zij nodig hebben en wanneer.  Ook voor medewerkers van externe bedrijven kunnen deze modules interessant zijn om een certificaat te halen.

Hybride onderwijs kan studenten sneller kennis laten maken met het werkveld doordat dit onderwijs plaats vindt bij een bedrijf. De studenten werken mee in de praktijk onder begeleiding van docenten en praktijkbegeleiders waarbij de studenten werken aan opdrachten vanuit school.

Samenwerking met het werkveld is heel belangrijk voor hybride onderwijs, stages en werk. Als er binnen de organisatie projecten of opdrachten zijn, neem contact op met de mbo-school in de regio.

MBO is volop in beweging.

Martin Janmaat, docent MBO Rijnland, geeft de pen door aan Suzanne Walsteijn