“Kennis deling in het facilitaire vak. Een mooie bijeenkomst met realcase stellingen. Inbrengen van verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen. Waardevol om zo met elkaar ervaringen en inzichten te delen. Het was een eer om als dagvoorzitter de middag te mogen begeleiden”, blikt Suzanne Walsteijn (bijna 5 jaar bestuurslid en een jaar voorzitter van FMG) terug op de eerste offline bijeenkomst van FMGezondheidszorg op 29 maart. “Het was heel fijn en waardevol om FMG-leden na twee jaar weer te kunnen ontmoeten. Om met vakgenoten te kunnen sparren over het vak, de hobbels en bobbels en toekomst. En om op de interactieve science-locatie Geofort nog meer inspiratie op te doen.”

De vier tafelvoorzitters – André de Reus, Maarten Reuser, Fred Roos en Lia Steeman – legden de FMG-leden prikkelende stellingen voor om van elkaar te leren en wensen voor de toekomst te horen. De deelnemers wisselden regelmatig van tafel om veel collega’s te spreken over outsourcing, duurzaam ondernemen, de kantoortuin, het genderneutrale toilet, gastvrijheid, vitaliteit, catering, zelfzorg, persoonsgebonden wasgoed, thuiswerken, sociale media, uren sparen voor je pensioen en financiën.

Meten moet een doel hebben

Big data is, naast geo-design en klimaat, een van de thema’s van Geofort en van de FMG Meet&Greet, want ook in facility management draait het vaak om data. Te vaak? En wordt de big data gebruikt of gemist? Het was een stelling, waarover leden en bedrijfsleden discussieerden. Big data kan handig zijn, als je weet dat je in de zomer geen boerenkool maar soepen in moet kopen voor jouw zorginstelling. “Meten moet een doel hebben. In de coronatijd moesten bewoners in hun woning/kamer blijven. We kregen meer meldingen. Wat doet zo’n maatregel met bewoners? Toen zagen we de zin van het melden.”

Dat corona ook ter sprake kwam aan discussietafels, is logisch. In crisistijd is de facilitair manager de spin in het web, na de crisis vervallen we in oude patronen. Deze stelling leverde diverse reacties op: “Corona heeft zeker bijgedragen aan het probleem van handen tekort. Bezuinigingen spelen ook een rol. Wie is verantwoordelijk voor wat? We schieten weer in onze modus, maar hebben we nog puf om het op te pakken. Goede idee, werkt het maar uit; nee, gaan we niet doen, het kost geld.”

Breder kijken

Logisch in deze tijd, er ging ook een stelling over arbeidskrapte: tekort aan personeel is onzin. Je kunt prima werk verdelen, mits je de oude principes loslaat. “Tekort is geen onzin”, aldus een reactie. Hoe op te lossen? Uitbesteding, robots, samenwerken met instellingen, taakverbreding, wegen bewandelen die vroeger niet denkbaar waren, dus breder kijken. “Een grens aan capaciteit” en “niveau verandert” werden als nadeel genoemd.

Er wordt geknabbeld aan de facilitaire organisatie van mijn instelling. Enkele reacties: “Bezuinigingen. Ik zie veel vraag naar personeel. Men claimt grote efficiëntieslagen te maken in de schoonmaak. Het draait om data; cv-installateurs zijn het voorbeeld. Robotisering. In ziekenhuizen is het anders dan in de zorg. Tijd = geld. Maar waar besteden we tijd aan? Daarover moeten we nadenken.”

Toegevoegde waarde

Voor facility manager ligt er duidelijk een uitdaging, want de FM’er is meer dan een ict’er. “Facilitair voegt waarde toe aan het primaire proces. Je moet de kwaliteit bewaken en aantoonbaar maken dat de zorg niet onderuit gaat.” Dat leden en bedrijfsleden van FMGezondheidszorg elkaar uitdaagden en inspireerden, is duidelijk. En dat de locatie Geofort er een schepje bovenop deed ook, dankzij de experience met Willewijn Simon van Leeuwen en collega: “Geofort is een strategische plek: anders tegen zaken aankijken, andere mogelijkheden ontdekken, anders gaan bouwen.

________________________________________________________________________________________________________

Reacties van deelnemers

André de Reus, erelid FMG: “Het was weer zeer nuttig en gezellig om elkaar na de coronastilte te kunnen ontmoeten. De discussies leidden tot interessante uitkomsten waar je als FMG-lid verder mee kunt binnen je eigen facilitaire bedrijf/organisatie. Goed georganiseerd in een omgeving (Geofort), die extra bijdroeg aan de succesvolle middag!

Sjoerd Sip, CWS: “Goed om weer fysiek samen te zijn. Het was mijn eerste deelname aan een FMG-bijeenkomst. Kennis delen is de kracht. Waar lopen zorginstellingen tegenaan? Kunnen we samen cases oppakken? Samen leren? Mijn leermoment was hoe kunnen we dat als CWS kunnen vertalen naar instellingen, hoe we kunnen bijdragen. Onze missie is om de hygiëne te verhogen. Dan is het zeker fijn om op dit soort bijeenkomsten informatie uit te kunnen wisselen.”

Anky Pennix, Vitalis Woonzorg Groep: “Ik vond het heel fijn om live bij elkaar te zijn. Veel interactie aan de discussietafels, mooie thema’s, praktische onderwerpen. Ik merkte dat de menging en verschillende disciplines van leden en bedrijfsleden belangrijk is. We geven elkaar inzicht, zoals ziekteverzuim, daar kampen we allemaal mee, ook leveranciers, maar hoe krijgen we het op orde? Daarin kunnen we elkaar misschien helpen. We leren van elkaar en kijken naar de toekomst, want de wereld wordt anders, niet alleen bij ons maar overal.”

________________________________________________________________________________________________________

Wat doet FMGezondheidszorg?

Als beroepsvereniging voor facilitaire professionals in de zorg is ons motto: Kennis maken is kennis delen en kennis delen is kennis maken!’ We richten ons dan ook op het vergroten van kennis op het gebied van Facilitaire Dienstverlening in de zorg. Hiervoor verzamelen, ontwikkelen en delen we kennis op een toegankelijke en aantrekkelijk manier: zowel de inhoud als de vorm heeft onze aandacht. Daarbij is er altijd ruimte om onderling de verbinding te zoeken. Want door elkaar op een informele manier te ontmoeten, groeit je netwerk gestaag. Altijd fijn om op terug te vallen bij vragen of uitdagingen in het vak!