Wat gebeurt er in zorglandschap? Veel. Ook op facilitair gebied. Van werkomgeving tot catering, van personele kwesties tot schoonmaken: ze kwamen allemaal aan bod tijdens het online seminar van beroepsvereniging FMGezondheidszorg: Werk is waar je bent: flexibel faciliteren. Gastdame Jeanine de Vries en gastheer Mathijs Ras, beiden van het adviesbureau in de zorg AAG, deelden onderzoek en ervaringen, zo ook de webinardeelnemers. Wat leverde 1,5 uur elkaar informeren en inspireren op? Uitdagingen, want de ene zorginstelling heeft het nieuwe ‘post corona’ beleid al op een rijtje, de andere zorgorganisatie heeft de vraag net uitgezet. Daarmee gaf FMGezondheidszorg op 1 juli 2021 invulling aan haar missie: kennis maken is kennis delen en kennis delen is kennis maken.

63% denkt dat het kantoor verandert in een ontmoetingsplaats. Ja, het kantoor wordt een ontmoetingsplaats, mensen willen elkaar heel graag weer zien. Jeanine en Mathijs stappen samen met de leden van FMGezondheidszorg de toekomst in: wordt het hybride werken, flexibiliteit of terug naar normaal? Om deze veel gestelde vraag te beantwoorden, eerst een terugblik: niet alle webinardeelnemers werkten in de eerste lockdown of tijdens de gehele coronaperiode thuis. “Vanwege noodzaak om op de zorglocatie te werken of vanwege het ontbreken van een (rustige) werkplek thuis”, deelden de FMG-leden.

TNO-onderzoek naar thuiswerken
TNO deed onderzoek naar wat thuiswerkers (hebben) ervaren: zelfde werkstress, te veel zitten, eenzaamheid, concentratie-uitdagingen, maar ook positiviteit: nog steeds goede gezondheid, niet vaak ziek en tevreden. De ondervraagden werken gemiddeld 18 uur per week thuis. Waarom? Omdat het type werk het thuiswerken toelaat, men productiever en efficiënter werkt, en vanwege minder reistijd, meer tijd voor familie en vrienden, en meer tijd om te relaxen. Maar de behoefte om samen te werken met collega’s blijkt ook groot, zo ook sociale contacten, de werk-privébalans en de aard van het werk. Voldoende reden dus om op het kantoor van de zorglocatie te werken.

Volgende stap: beleid uitrollen
“Een werkplek is dus niet langer een locatie, maar iets wat we doen, ervaren en beleven”, legt Jeanine uit. Veel bedrijven blijken reeds een thuiswerkbeleid te hebben uitgerold, 90% van de geënquêteerden van het TNO-onderzoek. Thuiswerken is normaal geworden, iets wat we voor de coronapandemie nooit gedacht en bedacht hadden. Hoe zet je als organisatie de stap van traditionele werkplek (met onder meer vaste tijden, sturen op aanwezigheid, leidinggeven vanuit controle, samenwerken op inhoud en werken in opdracht) naar flexibele werkplek (met zelfgekozen werktijden en plek, sturen op resultaat, leidinggeven vanuit vertrouwen, samenwerken op proces en werken naar eigen inzicht)? “Het creëren van een flexibele werkplek vraagt om maatwerk voor de medewerker”, concludeert Jeanine van AAG.

Een uitdaging voor de werkgever?
Ongetwijfeld, want flexibele werkplekken hebben nadelen, zoals versterking van compensatiedrang en veelal voor ouderen moeite met cultuuromslag, én voordelen,  zoals meer bevlogenheid en vrijheid van medewerkers, kortere lijnen en minder bureaucratie. “Een nieuwe werkomgeving moet aansluiten bij de bedrijfscultuur en bedrijfsdoelstellingen”, tipt Jeanine.

In het webinar Werk is waar je bent: flexibel faciliteren komen doelmatigheid en functionaliteit, sfeer en beleving van de werkplek, en flexibiliteit aan bod: “Het meest essentiële onderdeel van de visie en het concept is de mate van flexibiliteit. Dit zegt iets over de kijk op aanwezigheid, sturen op vertrouwen van medewerkers en de wijze van faciliterend leidinggeven”, legt Jeanine uit.

Op weg naar een nieuwe kantoorvisie
In aanloop naar het nieuwe hybride werken zijn er veel meer vragen te beantwoorden: hoe zijn veiligheid en vertrouwelijkheid geborgen? Hoe digitaal willen we zijn? Wat betekent flexibel werken voor de ondersteuning vanuit ICT? 24/7 bereikbaarheid?

Gastheer AAG en de webinardeelnemers van FMGezondheidszorg zetten stappen richting een nieuwe kantoorvisie. Waar moet straks in het nieuwe concept rekening mee worden gehouden? Natuurlijk met thema’s als gebouw en omgeving, doelmatigheid en digitalisering, maar ook met de keuze van je locatie en randvoorwaarden als bezettingsgraad, aantal medewerkers, arbo-eisen als oppervlakte van de werkplek in kantoortuinen. En het thuiswerkbeleid met ontmoetingsruimtes, stilteplekken en belcellen. “Er moet helderheid komen. Dat is belangrijk”, aldus Jeanine.

Breakout-sessies flexibel faciliteren
Gaat schoonmaak er anders uitzien? Hoe belangrijk zijn veiligheid en hygiëne na corona? Draagt het faciliteren in de gewenste hardware bij aan een stukje werkgeluk? Heeft de bezettingsgraad impact op de invulling van de catering om het haalbaar en betaalbaar te maken? Geen nieuwe kantooromgeving, we gaan gewoon weer terug naar normaal? Deze stellingen bespraken de webinardeelnemers in groepjes van vier. De uitkomst? Zoveel organisaties, zoveel situaties, zoveel uitdagingen. Iedere organisatie heeft zijn specifieke problemen, maar er zijn ook overlappingen. Dus een stuk herkenning en een stuk uitdaging. Voor die laatste hebben beroepsvereniging FMGezondheidszorg en gastheer AAG met dit webinar en de deelnemers een constructieve en inspirerende bijdrage geleverd. Samen succesvol!

Over AAG
Vanuit ieders expertise levert AAG dagelijks een bijdrage om de zorg te verbeteren vanuit de bedrijfsvoering. Vanuit de kernwaarden slimmer, sneller en menselijker volgen wij de trends en ontwikkelingen uit ons vakgebied om processen efficiënter in te richten, altijd vanuit de gedachte om toegevoegde waarde te leveren voor de klant (ofwel cliënt/bewoner). Om deze veranderingen te laten slagen, is adoptie vanuit de medewerkers nodig. Dit maakt dat we zorgvuldig aandacht hebben voor de medewerker om ze mee te nemen in het proces.