forbo flooring

Food Connect

Verse maaltijden van A tot Zelfredzaamheid
Veel ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, maar hebben wel steeds intensievere zorg nodig. Als zorgorganisatie wil je deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen om de zelfredzaamheid te behouden. Vaak vragen organisaties zich af hoe dit vorm moet krijgen. Hoe krijgen deze cliënten nog de juiste aandacht en zorg? Hoe krijg je dit voor elkaar binnen de gestelde budgetten? En hoe kan het personeel optimaal ingezet worden?

Met deze vragen en ontwikkelingen in gedachten heeft Maaltijd Thuis een compleet dienstenpakket samengesteld met drie doelen: een gezonde basis bieden, het ontlasten van zorgpersoneel en het verminderen van de kosten.

Contactpersoon: dhr. H. Berends – T: 0 888 – 10 10 10 – h.berends@foodconnect.nl . www.foodconnect.nl
Adres: Plesmanweg 28, 7602 PE Almelo