Privacy Verklaring

Privacyverklaring  FMGezondheidszorg

FMGezondheidszorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van het lidmaatschap van FMGezondheidszorg dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon, via de mail of via een aanmeldformulier op onze website. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • (zakelijke) adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Geslacht


Waarom is dat nodig?
FMGezondheidszorg heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden als vereniging en om u te informeren over onze activiteiten. Indien noodzakelijk kan FMGezondheidszorg uw persoonsgegevens delen met de medeorganisator van een van onze symposia.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
FMGezondheidszorg bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het verenigingsbureau van FMGezondheidszorg.

Beveiliging
FMGezondheidszorg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het verenigingsbureau.

Kanalen van derden
FMGezondheidszorg  maakt gebruik van kanalen van derden. In de regel vallen deze onder de privacyverklaring van het betreffende domein / derden.
Facebook.com/fmgezondheidszorg
Twitter.com/fmg_fm
Linkedin.com/groups/2451764

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door FMGezondheidszorg kunt u contact opnemen met ons verenigingsbureau.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.