fmgezondheidszorg
HOME 9 OVER FMG 9 VISIE EN BELEID

Missie en visie FMGezondheidszorg

In onze missie geven wij aan waar FMGezondheidszorg voor staat en wat we willen bereiken. In onze visie leggen we uit hoe we dat gaan bereiken. Daarbij houden wij ons aan een aantal principes, waaraan wij al onze ideeën en plannen toetsen. Open en transparant.

Missie

 • FMGezondheidszorg staat voor het bevorderen van vakkennis van de leden op het gebied van facilitaire dienstverlening in de zorg. Wij versterken de professionaliteit van onze beroepsgroep door actief thematisch actuele onderwerpen te bespreken tijdens bijeenkomsten en digitaal. Dit leidt tot nieuwe inzichten die tot een verbetering in kwaliteit, duurzaamheid, kostenbesparing en/of welzijn leiden in de zorg.
 • FMGezondheidszorg participeert in projecten bij andere beroepsverenigingen, beleidsmakers en MBO/HBO opleidingen facilitaire dienstverlening om het vakgebied uit te dragen en te versterken.

Visie

FMGezondheidszorg is dè beroepsvereniging voor allen die als leidinggevende of staf zijn betrokken op het facilitaire werkveld in de gezondheidszorg. FMGezondheidszorg richt zich tot:

 • leidinggevende functionarissen en staffunctionarissen binnen de facilitaire dienstverlening in de in de cure, care en comfort omgeving;
 • zorgmanagers die facilitaire taken in hun pakket voeren
 • studenten van de MBO en HBO facilitaire dienstverlening;
 • bedrijfsleden.

FMGezondheidszorg wil het platform van facilitaire expertise zijn waar leden (zowel uit zorginstellingen als uit het bedrijfsleven) aan elkaar worden verbonden door kennis met elkaar te maken en kennis met elkaar te delen. Steeds meer onderkent FMGezondheidszorg de verschuiving van de klassieke manier van dienstverlening naar het regisseren van de facilitaire vraag en behoefte.

Doelstelling

Door het jaar heen zorgen we voor veel contactmomenten. Zo geven we als vereniging inhoud aan onze verbindende strategie. Deze contactmomenten kunnen fysiek zijn (landelijke symposia, regionale bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en beurzen) en digitaal (website, e-zine, LinkedIn, Twitter en Facebook).

Principes

De volgende principes geven invulling aan de normen en waarden die FMGezondheidszorg nastreeft binnen haar handelen:

 • de wensen en behoeften van onze leden staan centraal;
 • we bieden een platform waarop leden informatie en ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s en bedrijfsleden uit het vakgebied;
 • FMGezondheidszorg wil een informele en gemakkelijk toegankelijke vereniging zijn;
 • de kernactiviteiten van FMGezondheidszorg richten zich voornamelijk op intramurale, aan het primaire proces, ondersteunende diensten;
 • samenwerking met andere beroepsverenigingen.

FMGezondheidszorg: kennis maken is kennis delen

Bezinningsdagen

Jaarlijks in oktober evalueert het bestuur samen met de bestuurscommissie de effectiviteit van de toegepaste strategie tijdens de bezinningsdagen. We maken dan de balans op aan de hand van de visie en benoemde doelstellingen van het voorgaande jaar. Door jaarlijks te beoordelen of wij als beroepsvereniging nog op het goede spoor zitten, kunnen wij beter anticiperen op de ontwikkelingen in het dynamische vakgebied en de wensen van onze leden. Vervolgens bespreken we de resultaten van deze evaluatie met de leden tijdens de algemene ledenvergadering om daarna het beleid voor het komende jaar vast te stellen.