De vereniging kent een landelijk bestuur. Het bestuur is een afspiegeling van de sectoren waarbinnen de leden werkzaam zijn en is verantwoordelijk voor het beleid en de belangen van de vereniging. Alle bestuursleden hebben een specifieke taak.

Eenmaal per jaar wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid tijdens de algemene ledenjaarvergadering. De vereniging heeft door inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel volledige rechtsbevoegdheid.

Stijn Krol

Voorzitter

Contactgegevens: +31613324704  , e-mail

 

Lia Steeman

Secretaris

Contactgegevens: (0182) 384628, e-mail 
www.welkomophetwerk.nl

 

Astrid Graal

Portefeuille: penningmeester

Contactgegevens: (036) 5279029, e-mail

 

 

Karin Gruson

Verenigingsbureau, website

Contactgegevens: (0344) 624909, e-mail

 

 

Anky Penninx DSC01352

Portefeuille: kennisdeling, bestuurs- cie

Contactgegevens:  e-mail

 

 

Ellen van Lienden

Vicevoorzitter

Contactgegevens: e-mail

 

 

Fred Roos

Portefeuille: bedrijfsleden / fotografie

Contactgegevens:  e-mail    

 

 

Suzanne Walsteijn

Bestuurslid 

Contactgegevens:  e-mail