De vereniging kent een landelijk bestuur. Het bestuur is een afspiegeling van de sectoren waarbinnen de leden werkzaam zijn en is verantwoordelijk voor het beleid en de belangen van de vereniging. Alle bestuursleden hebben een specifieke taak.

Eenmaal per jaar wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid tijdens de algemene ledenjaarvergadering. De vereniging heeft door inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel volledige rechtsbevoegdheid.

 

Lia Steeman  

Secretaris

Contactgegevens: (0182) 384628, e-mail 

 

 

Astrid Graal   

Penningmeester

Contactgegevens: (036) 5279029, e-mail

 

 

Karin Gruson    

Verenigingsbureau, website

Contactgegevens: (0344) 624909, e-mail

 

 

Fred Roos    

Portefeuille: interim voorzitter
bedrijfsleden / fotografie

Contactgegevens:  e-mail    

 

 

Suzanne Walsteijn 

Bestuurslid /interim voorzitter

Contactgegevens:  e-mail    

 

Tomas van Duijnhoven

Bestuurslid

Contactgegevens:  e-mail