De naam FMGezondheidszorg dateert uit maart 2003, maar de geschiedenis van de vereniging gaat veel verder terug. FMGezondheidszorg is ontstaan uit een fusie (2001) van twee verenigingen: MIG (Management Interne diensten Gezondheidszorg) en de VKFD (Vereniging Kaderfunctionarissen in Facilitaire Diensten)

FMGezondheidszorg richt zich tot:

  • leidinggevende functionarissen en staffunctionarissen binnen de facilitaire dienstverlening  in de in de cure, care en comfort omgeving;
  • zorgmanagers die facilitaire taken in hun pakket voeren
  • studenten van de MBO en HBO facilitaire dienstverlening;
  • bedrijfsleden.

 

FMGezondheidszorg kent een informele cultuur met korte lijnen waardoor de toegankelijkheid voor de leden laagdrempelig is. Tevens participeert FMGezondheidszorg in projecten bij andere beroepsverenigingen, beleidsmakers en MBO/HBO opleidingen facilitaire dienstverlening om het vakgebied uit te dragen en te versterken.

De vereniging kent 200 leden en 80 bedrijfsleden

In de statuten en het huishoudelijk reglement kunt u meer lezen over de vereniging: