HOME 9 OVER FMG 9 BESTUUR

​Het bestuur: oog voor jouw belangen

We werken met een landelijk bestuur. Het is een afspiegeling van de sectoren waarbinnen onze leden werkzaam zijn. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de belangen van de vereniging. Alle bestuursleden hebben een specifieke taak. FMGezondheidszorg is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en heeft volledige rechtsbevoegdheid.

Jaarlijkse ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid tijdens de algemene ledenvergadering. Ook de resultaten van de jaarlijkse evaluatie van de bezinningsdagen worden dan met de leden besproken. Vervolgens stellen we samen het beleid vast voor het komende jaar. Dit combineren we met een leuk interactief programma, zodat het een inspirerende dag wordt waarnaar wordt uitgekeken. En zoals je van een facilitaire club mag verwachten, is ook de catering prima in orde.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau vormt het centrale interne en externe aanspreekpunt van onze vereniging. Dit betekent o.a. dat dit bureau alle aan de vereniging gerichte post, e-mail en telefoontjes ontvangt. Het bureau verzorgt tevens de uitgaande correspondentie.

Suzanne Walsteijn, voorzitter

Suzanne Walsteijn, voorzitter

Stuur een e-mail
Fred Roos, vice-voorzitter

Fred Roos, vice-voorzitter

Contactpersoon bedrijfsleden/fotografie

Stuur een e-mail
Lia Steeman, secretaris

Lia Steeman, secretaris

Stuur een e-mail  of bel 06 51 04 55 57
 
Astrid Graal, penningmeester

Astrid Graal, penningmeester

Stuur een e-mail of bel 036 527 90 29

Karin Gruson

Karin Gruson

verenigingsbureau, website

Stuur een e-mail of bel 0344 62 49 09
Tomas van Duijnhoven

Tomas van Duijnhoven

Stuur een e-mail