De Bestuurscommissie bestaat uit FMGezondheidszorg leden afkomstig uit diverse zorgsectoren (ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en verpleeg – verzorgingshuizen) verspreid over het land.

De commissie  fungeert autonoom met een eigen voorzitter en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. Via de website en nieuwsbrieven houdt de commissie de leden en bedrijfsleden op de hoogte van hun activiteiten.

Het hoofddoel van de commissie is: kennisontwikkeling binnen FMGezondheidszorg stimuleren  door theorie (opleiding) en praktijkkennis van professionals intensiever met elkaar te  verbinden.

Om dit doel te behalen onderhouden de leden van de commissie regelmatig contact met de opleidingsinstituten en de leden van de vereniging, wonen zij bij toerbeurt de bestuursvergaderingen bij, en nemen ze deel aan de jaarlijkse bezinningsdagen.

Naast de symposiadagen welke door het FMGezondheidszorg worden georganiseerd, biedt de commissie leden de mogelijkheid om in de keuken te kijken bij collega-leden en bedrijfsleden door middel van (regio)bijeenkomsten of rondetafelgesprekken met als doel intensivering van informatie delen en onderlinge kennisverbreding.

De bedrijfsbezoeken of rondetafelgesprekken die maximaal een dagdeel duren, worden ook aangekondigd via de website en nieuwsbrief. Per regiobijeenkomst kunnen zich ongeveer 15 deelnemers aanmelden. Voor de rondetafelgesprekken kunnen zich  maximaal 7 deelnemers  aanmelden. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

 

 

Godelieve de VriesGodelieve de Vries

Lid Bestuurscommissie

Contactgegevens:  e-mail

 

Karin Janssenkarin janssen

Lid Bestuurscommissie

Contactgegevens:  e-mail

 

Joyce Baars

Lid Bestuurscommissie

Contactgegevens:  e-mail

 

Tineke Hermens     

Lid Bestuurscommissie

Contactgegevens e-mail