Voor leden en bedrijfsleden biedt FMGezondheidszorg de mogelijkheid tot het gratis publiceren van nieuws en persberichten.  Deze berichten dienen aan een aantal randvoorwaarden te voldoen alvorens deze geplaatst worden. Dit zijn:

 • het bericht dient een actuele nieuwswaarde te hebben;
 • het bericht mag niet langer zijn dan een half A-4tje;
 • omschrijf duidelijk: wat, waar, wie, waarom, wanneer en hoe;
 • omschrijf de tekst zakelijk, dus geen reclametaal;
 • schrijf objectief;
 • controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten;
 • noteer als laatste regel waar de lezer terecht kan voor verdere informatie.

 

Rechten en plichten

 

 • Door het plaatsen van een (pers)bericht geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • Berichten worden voorafgaand aan plaatsing door de redactie gelezen en goedgekeurd.
 • Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het plaatsen van berichten dienen alle verzoeken gemaild te worden via het geregistreerde e-mail adres van de (bedrijfs)leden.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
 • De inhoud van de (pers)berichten mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden is niet toegestaan.
 • Irrelevante teksten die niet over het hoofdonderwerp gaan kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gebruikersvoorwaarden.
 • De redactie kan een bericht naar eigen inzicht sluiten. Indien een bepaald onderwerp door de redactie wordt gesloten, kan hier niet meer op worden gereageerd door gebruikers.

 

Voor het verzoek tot het plaatsen van uw (pers)bericht kunt u de tekst (in Word) en foto’s (aparte bijlagen) mailen naar de redactie. klik hier.