13 10 2012

Zorgindicatiebesluit aangepast voor Experiment Regelarme Instellingen

Zorgaanbieders die meedoen aan het Experiment Regelarme Instellingen kunnen de indicatie zelf gaan stellen voor cliënten jonger dan 80 jaar en extramurale cliënten. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. […] Lees verder
11 10 2012

Tips voor bezinningsdagen FMGezondheidszorg?

Jaarlijks wordt de strategie van FMGezondheidszorg medio november door bestuur en de commissie kennisdeling geëvalueerd tijdens de bezinningsdagen. Tijdens deze dagen wordt de balans aan de hand van de visie en benoemde doelstellingen van het voorgaande jaar opgemaakt. Ook dit […] Lees verder
11 10 2012

Omgeving houdt ons langer gezond en zelfstandig

Het congres Ruimte voor Gezondheid vraagt aandacht voor de relatie tussen zorg en gezondheid en de (kwaliteit en) inrichting van onze leefomgeving. Het geeft een overzicht van actueel onderzoek, draagt slimme oplossingen aan, belicht best practices en gaat in op […] Lees verder
11 10 2012

Wachtbeleving in ziekenhuizen beïnvloedt patiënttevredenheid

Een positieve wachtervaring van ziekenhuisbezoekers leidt tot verbetering van de algehele tevredenheid en de totstandkoming van loyaliteit. Ziekenhuizen kunnen zich onderscheiden door de invulling van de wachtervaring. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Take Care of Experience’ van Hospitality design. Dit […] Lees verder
10 10 2012

Geslaagd middagsymposium FMGezondheidszorg

Op maandag 8 oktober 2012 organiseerde de beroepsvereniging FMGezondheidszorg (FMG), in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN), een zeer geslaagd symposium. Onder de noemer Cure, Care en Comfort drie-punt-nul, opende FMG voorzitter André de Reus de drukbezochte bijeenkomst, […] Lees verder
05 10 2012

Gratis toegang beurs: Energie 2012

Energie 2012 is de enige nationale vakbeurs gericht op energiebesparing en duurzame energie. Naast een breed exposantenaanbod, biedt Energie 2012 een uitgebreid inhoudelijk programma. Energiebesparing in industrie en bouw De vakbeurs Energie richt zich op energiebesparing in de brede zin […] Lees verder
04 10 2012

WFZ ziet financiële positie instellingen verbeteren

De financiële positie van zorginstellingen is in 2011 verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Zowel het exploitatieresultaat als het weerstandsvermogen laten over de hele linie een stijging zien. Dit concludeert het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) op basis van […] Lees verder
01 10 2012

Inschrijving Gastvrijheidszorg met Sterren 2013 geopend

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen die mee willen doen aan Gastvrijheidszorg met Sterren 2013 kunnen zich vanaf nu inschrijven. Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van gastvrijheid in de Nederlandse zorg. Zorginstellingen kunnen zich inschrijven via de website […] Lees verder
01 10 2012

Norm voor ontruimingsalarminstallaties geactualiseerd

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om er voor te zorgen dat, in geval van een calamiteit zoals brand, mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen respectievelijk geholpen worden bij het in veiligheid brengen. Ontruimingsalarmering speelt een belangrijke rol bij de hedendaagse […] Lees verder