07 05 2013

Symposium Co-creatie in de zorg

Kom inspiratie opdoen Het symposium Co-creatie in de zorg is een samenwerkingsverband van vier bedrijven die hun expertise bundelen en gespecialiseerde producten en diensten voor ziekenhuisomgevingen aanbieden. ‘Comfort en gemak in gebouwen’. De drie sprekers geven vanuit hun verschillende achtergronden […] Lees verder
07 05 2013

Deelnemende partijen gezocht voor TNO onderzoeksproject

Wat doet interieurinrichting met cliënten, zorgpersoneel en mantelzorgers qua welzijn en arbeidsproductiviteit? TNO wil een (vervolg) onderzoeksproject starten naar de effecten van het interieur van zorginrichtingsconcepten op drie gebruikersgroepen: cliënten met dementie, zorgpersoneel en mantelzorgers. Veel meubelproducenten, zorginrichters, zorginstellingen en […] Lees verder
10 04 2013

Flevoziekenhuis winnaar FMGezondheidszorg prijs “het slimste idee 2013″

Voor het eerst dit jaar heeft de FMGezondheidszorg de wedstrijd voor “het slimste idee” uitgeschreven. Aan de hand van het thema van het symposium wordt elk jaar aan de leden gevraagd welke slimme ideeën ze hebben uitgewerkt binnen hun organisatie. […] Lees verder
10 04 2013

Verslag Symposium Voeding & Gastvrijheid FMG

Na de ontvangst met koffie en broodjes in het Heracles Stadion in Almelo, geeft Jan van Haaster, de dagvoorzitter van het symposium, stipt om 12.30 uur het startschot van de dag. Natuurlijk allereerst met een hartelijk dank aan de medeorganisatoren: […] Lees verder
09 04 2013

Foto’s symposium Gezonde voeding & Gastvrijheid 8-4-2013 Heracles Stadion Almelo

Op 8-4-2013 heeft in het Heracles Stadion te Almelo het voorjaarsymposium Gezonde voeding & Gastvrijheid plaatsgevonden.  Bijgaand de foto’s van de aanwezige sprekers, leden van FMGezondheidszorg en de zorgkring van FMN, en  Food Connect waarmee wij in nauwe samenwerking deze middag hebben […] Lees verder
29 03 2013

integraal management in de zorg

Wie heeft er positieve en negatieve ervaring met integraal management in de zorg: de hierachische aansturing ligt bij de zorgmanager en de functionele aansturing bij de facilitair manager. Ook lees ik graag beleidsstukken die gemaakt zijn omtrent dit onderwerp. Stukken die resulteerden in […] Lees verder
29 03 2013

scheiden wonen en zorg

Graag wil ik ervaringen horen en kennis opdoen omtrent onze toekomst binnen de verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg: scheiden van wonen en zorg: welke rol kan facilitair hierin spelen en welke acties vloeien daaruit voort. Momenteel zijn wij in […] Lees verder
25 02 2013

Bijna helft FM-ers weet niets van nieuwe energierichtlijn

Uit onderzoek van Emerson Network Power, industriële leverancier van infrastructuurtechnologieën, blijkt dat 43 procent van de Europese facility managers en IT-professionals niet op de hoogte is van de EU-richtlijn 20-20-20. De EU heeft toegezegd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen […] Lees verder
25 02 2013

Oproep leden FMG tbv specialisaties

Vanaf heden is het voor leden van FMGezondheidszorg mogelijk om hun individuele specialisatie(s) in hun profiel aan te vinken. Doelstelling van deze extra functionaliteit is dat andere leden via de website kunnen zoeken naar collega-leden die hun kennis (specialisatie) willen […] Lees verder
30 01 2013

Foto’s 29-01-2013 ALV Tarkett – Oosterhout

Dit zijn de foto’s die genomen zijn tijdens de ALV op 29-01-2013 waar we te gast waren bij Tarkett te Oosterhout. Het thema was healing environment. Noortje Haegens, beeldend kunstenaar nam ons mee in de letterlijke beleving van kunst en […] Lees verder