Geplaatst op: 08 05 2014
Geplaatst door: Henry Smeets
In categorie: Nieuws FMG

Tilburg – Bijna een kwart (23%) van de werkplekken blijkt nog altijd ongezond te zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat Vereniging Schoonmaak Research (VSR) deed in veertig kantoorpanden. Het percentage ongezonde kantoorplekken is in de afgelopen twee jaar nauwelijks gewijzigd.

 

Wat betreft de gezondheidsrisico’s springt de luchtvochtigheid het meest in het oog. Bij 88% van de werkplekken ligt de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50%. Een te lage luchtvochtigheid resulteert in overlast en irritaties en verhoogt de vatbaarheid voor virussen.

Het CO2-gehalte is in vergelijking met het onderzoek van twee jaar geleden iets verbeterd. In 2012 was dit gehalte bij 50% van werkplekken nog onder de streefwaarde van minder dan 800 ppm (parts per million), inmiddels is dit percentage gestegen naar 75%.

Het aantal negatieve uitschieters daalde. In 2012 scoorde 1 op de 5 werkplekken nog slecht, inmiddels is dat 1 op de 40. CO2 is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator van effectiviteit in luchtverversing.

 

Verbetering

Ook op andere gebieden is een verbetering te zien. Bij microbiologische waarden – de aanwezigheid van schimmels en bacteriën – scoort 75% goed, terwijl in 2012 nog bijna 40% matig tot slecht scoorden. Dit wil zeggen dat nog altijd een kwart van de werkplekken te hoge concentraties van schimmels en bacteriën heeft.

De fijnstofconcentratie was op 40% van de werkplekken slecht, nu is dat slechts bij 1 op de 40 het geval.

De gemeten temperatuur valt in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20-24 graden Celsius.

 

Cleandesk

Een matige clean desk, waarbij er redelijk tot veel losse spullen op het bureau liggen, vormt een mogelijke bron voor verontreiniging met micro-organismen. Bovendien bemoeilijkt dit de schoonmaak. Waar twee jaar geleden nog 72% van de onderzochte werkplekken onder de maat was, is dat nu nog maar 35%.

Een goede discipline op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek.

 

Positieve uitzondering

Een positieve uitzondering in het onderzoek was een kantoor van OVG Real Estate aan de Martenmeesweg in Rotterdam. In tegenstelling tot de meeste kantoren was de luchtvochtigheid in dit pand in orde en ook de CO2-concentratie bleef ruim onder het maximum. Uit de microbiologische analyse blijkt dat geen microbiologische parameters zijn aangetroffen boven de norm.

 

Kortom: Ongezonde werkplekken brengen risico’s met zich mee voor de medewerkers. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog veel te verbeteren is, maar met het benoemen van de positieve uitschieter wil VSR benadrukken dat er ook kantoren zijn waar het wél heel goed gaat.

 

Over het onderzoek

VSR liet het onderzoek uitvoeren door Search Ingenieursbureau B.V (Search). Search onderzocht van veertig bedrijven een kantoorruimte, representatief voor het pand. Het ging om kantoren in kantooromgevingen, van scholen of industriële bedrijven; van zowel kleine als grote bedrijven.

Het onderzoek bestond uit een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk), de bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentatie over een periode van circa 8 uur, de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over een periode van circa 8 uur en de bepaling van de microbiologische kwaliteit. Aan de visuele inspectie is een lagere weging toegekend dan aan de overige onderdelen.

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>