Geplaatst op: 22 01 2014
Geplaatst door: Henry Smeets
In categorie: Nieuws FMG

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft met verbijstering kennis genomen van het optreden van Vicepremier Asscher in een filmpje van vakbond FNV. Hij schaart zich daarin onverkort achter de FNV-vakbond als het gaat om arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Daarbij schoffeert hij de schoonmaakbranche door te suggereren dat deze geen nette arbeidsvoorwaarden heeft en dat de schoonmaakondernemers geen nette ondernemers zijn. Dit alles om zijn eigen desastreuze inbestedingsplannen voor de schoonmaaksector politiek te promoten. OSB vindt het ronduit respectloos hoe Asscher de beeldvorming van de 150.000 schoonmakers negatief vertroebelt en vindt het ook absoluut niet passen bij zijn rol als Vicepremier. OSB heeft hem dan ook uitgenodigd voor een werkbezoek.

Voorzitter OSB, Hans Simons: “Het is ongehoord en ongepast dat Asscher als Minister én als Vicepremier openlijk in arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers mengt en daar ook ondubbelzinnig een partij politieke kant kiest. Hij misbruikt onze schoonmaaksector voor zijn politieke symboliek. Hij promoot daarbij inbesteden bij de overheid. Een beleid dat totaal in tegenspraak is met wat het kabinet op andere plekken predikt, het leidt tot 20 miljoen meer kosten voor de belastingbetaler, een schijnzekerheid voor schoonmakers en bij verdere invulling krijgen bij decentrale overheden met desastreuze gevolgen voor vooral kleine en middelgrote schoonmaakbedrijven en leiden tot faillissementen en 50.000 werklozen. Tenslotte suggereert hij dat als je bij de overheid gaat werken je ergens bij hoort. Hij beseft blijkbaar niet dat de schoonmaak pur sang een mensenbedrijf is. Een bedrijf waar je samen met passie een vak uitoefent. Waar je zorg hebt voor je medewerkers. Wij nodigen hem dan ook graag uit voor een werkbezoek.”

De schoonmaakbranche heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de positie van de schoonmaker duidelijk te verbeteren, te zorgen voor duurzame werkgelegenheid en professionalisering van het schoonmaakvak. De invoering van het OSB-Keurmerk en de ontwikkeling van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag zijn daar de resultaten van. De schoonmaakondernemers hebben flink geïnvesteerd in opleidingen en goede arbeidsvoorwaarden. Goed schoonmaakwerk vereist goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. De schoonmaakbranche biedt daarvoor de mogelijkheid in de vorm van een cursus Nederlandse Taal of een vakopleiding. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst, veel meer dan elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal. Juist de schoonmaakbranche stimuleert de schoonmakers om dat te leveren. Verder biedt de branche doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende posities. Ook het uurloon van een schoonmaker ligt relatief hoog. De branche betaalt een net salaris van minimaal €10,70 (dat is 120% van het Wettelijk Minimumloon). De branche verstrekt daarbovenop een eindejaarsuitkering (1,6%) en de medewerkers bouwen pensioen op.

Bron : OSB

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>