Geplaatst op: 15 01 2014
Geplaatst door: Henry Smeets
In categorie: Nieuws FMG

Het Nederlandse bedrijfsleven gelooft meer in digitale vernieuwing en efficiënte bedrijfsprocessen dan het Duitse bedrijfsleven. In Nederland vindt circa 85 procent van de professionals een paperless office een realistisch vooruitzicht. In Duitsland is het percentage dat gelooft in een papierloos kantoor slechts 38 procent. Dit is een van de uitkomsten uit een onderzoek naar papierloos werken van social intranet Viadesk.

Ongeveer 75 procent van de Nederlandse werknemers vindt het prettig om te werken in een omgeving waar het gebruik van papier zoveel mogelijk gereduceerd wordt. Daar zijn Duitse professionals minder enthousiast over: iets meer dan de helft geeft aan met zo min mogelijk papier te willen werken. Op Duitse kantoren wordt dan ook drie keer zoveel geprint als op Nederlandse: gemiddeld 25 pagina’s tegenover 9 pagina’s per dag.

De opkomst van papierloos werken hangt samen met mobiel internetgebruik, waarbij Nederland in Europees verband een groot aandeel heeft. Volgens het CBS maakt 56 procent van de Nederlanders gebruik van internet op de mobiele telefoon of tablet, tegenover het EU-gemiddelde van 35 procent. Duitsland heeft met 31 procent het laagste aandeel mobiele internetgebruikers.

Megabedrijven versus MKB
Toch hangt digitalisering niet alleen met technologie samen, stelt Viadesk directeur Mujibor de Graaf. De manier waarop het bedrijfsleven is ingericht speelt minstens zo’n grote rol. ,,Duitsland kent in vergelijking met Nederland veel megabedrijven, die redelijk conservatief te werk gaan. Senioriteit en profiteren van economies of scale is in zulke organisaties belangrijk. Men zet zeker stappen naar verdere digitalisering, maar dat kost in grote organisaties nu eenmaal tijd.”

Daarom is de sterke vertegenwoordiging van het MKB in Nederland volgens De Graaf een belangrijke reden voor de voortrekkersrol op het gebied van papierloos werken. ,,Kleine bedrijven zijn een stuk flexibeler, en kennen tevens meer jonge mensen in hogere managementfuncties. Ze springen daarom sneller in op nieuwe, digitale technologieën en zien daar ook de financiële voordelen van.”

Psychologisch aspect
Daarnaast lijken Nederlandse professionals minder waarde te hechten aan het gebruik van papier. De Graaf: ,,Duitsers zijn veel meer bezig met het psychologische aspect. In het onderzoek geeft bijna de helft aan dat documenten op het bureau laten zien wat er nog moet gebeuren en dat papier in de werktas een productief gevoel geeft. De emotionele waarde van tastbare documenten is bij onze oosterburen simpelweg groter.”
bron: Viadesk

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>