Geplaatst op: 02 05 2019
Geplaatst door: Henry Smeets
In categorie: Vacatures

 

 

 

Wil jij een bijdrage leveren aan het mooie vakgebied “facilitair management” voor onze leden?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De bestuurscommissie van FMGezondheidszorg tracht een brug te slaan tussen de kennisontwikkeling van facilitaire opleidingen (theorie) en professionals (praktijk) met als doel kennisdeling te bevorderen. Om dit doel te behalen onderhouden de leden van de commissie regelmatig contact met de opleidingsinstituten en de leden van de vereniging, wonen zij bij toerbeurt de bestuursvergaderingen bij, en nemen ze deel aan de jaarlijkse bezinningsdagen. Zie voor verdere inhoudelijke informatie het menu “bestuurscommissie” op deze website.

De vergaderdata en locaties worden jaarlijks in overleg vastgesteld. Leden van de commissie nemen óók deel aan de bezinningsdagen, waarbij we samen met de bestuursleden de uitvoering van de strategie bespreken, en aan de hand hiervan  bepalen welke doelen we in het komende jaar willen behalen.

Ben je leidinggevende, staffunctionaris of docent binnen het facilitaire vakgebied, dan zijn we op zoek naar jou? Als lid maak je deel uit van een informeel maar resultaatgericht team. Daarnaast levert participatie in de commissie ook voor jezelf kansen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden zoals je netwerk verbreden, of nog meer kennis consumeren en gebruiken als steun in je dagelijks werk.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het verenigingsbureau

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>