Geplaatst op: 26 03 2013
Geplaatst door: Henry Smeets
In categorie: Nieuws FMG

Het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (Fontys EGT) van Fontys Hogescholen bouwt samen met partners een demonstratiecentrum voor het verpleeghuis van de toekomst. Hierin komen 4 woonkamers en een ontvangstruimte. Voor de leerlingen wordt gewerkt aan een leslokaal waar ze onderzoek kunnen doen naar de toepassing van technologie in de zorg. De bouw van het futuristische verpleeghuis in Eindhoven duurt 2 jaar. Uiteindelijk moeten de vernieuwingen in echte verpleeghuizen worden toegepast.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau wonen er ruim 100.000 in een verzorgingshuis en ruim 50.000 in een verpleeghuis. Er zijn ongeveer 1.700 verzorgings- en verpleeghuizen in ons land. Het is de verwachting dat door ontwikkelingen in de sector de zorgzwaarte van bewoners toe zal nemen, waarbij nadruk komt te liggen op mensen met een psychogeriatrisch beeld (met name dementie). Aangezien niet alle ouderen door hun gezondheidstoestand in staat zijn langer zelfstandig thuis te blijven wonen, blijven verpleeghuizen nodig.

Lees hier meer

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>