Werkzaam bij:
Koninklijke Kentalis, Theerestraat 42, Sint Michielsgestel

Website:
http://www.kentalis.nl

Neventaken:
-

Telefoon:
06 207 46 632

E-mail:
p.erkelens@kentalis.nl

In gesprek met:

Waarom bent u lid van FMGezondheidszorg?

Verder uitbouwen van het eigen netwerk met facilitair managers werkzaam in gezondheidsinstellingen, uitwisselen van (bestaande en innovatieve, facilitaire) informatie met als doel kennisverbreding in het vakgebied en het op laagdrempelige wijze elkaar treffen/zien op de door FMGezondheidszorg georganiseerde bijeenkomsten.

Waarom heeft u voor dit vakgebied gekozen?

Eigenlijk toevallig. Een goede jeugdvriend was een jaar ervoor gestart met de opleiding THW. Hij adviseerde mij om ook eens in te schrijven. Nu, 23 jaar later, heb ik er nog steeds geen spijt van, dat ik deze opleiding in het oude gebouw van Wageningen heb kunnen volgen.

Op welke bijzondere projecten bent u trots?

Iedere functie heeft zijn uitdagende projecten en zaken die altijd op het daglijstje blijven staan en toch weer doorschuiven naar een volgende werkdag. Ik vind het dus vooral belangrijk om opgedane kennis met anderen te kunnen en mogen delen. Een beroepsvereniging stimuleert leden om op eigen wijze een actieve bijdrage te leveren aan het doorgeven van kennis.

Wat zijn uw lessons learned?

Kijk vooral naar de dag van morgen. Vandaag is vaak al voorbij (of moeten met ad hoc-beslissingen gecorrigeerd en/of worden bijgestuurd).

Aan welke kennis heeft u nog behoefte?

Duurzaamheidsontwikkelingen in bestaande utiliteitsbouw.

Wat betekent FM voor de gezondheidszorg?

De integrale manager uit het primaire proces heeft, meer dan hij/zij vaak beseft, meerdere experts nodig die hem kunnen ontzorgen bij een optimale uitvoering van zijn dagelijks handelen. Samen met P&O is FM de smeerolie van het primaire proces.

Waar mogen wij u ‘s nachts voor wakker maken?

Mijn kinderen (van bijna 3 en 4) doen dit regelmatig op verschillende, nachtelijke tijdstippen. Wakker maken is dus vaak niet nodig.

Mogen geïnteresseerden met u contact opnemen voor kennisdeling?

Ja, graag.