Geplaatst op: 28 01 2013
Geplaatst door: Henry Smeets
In categorie: Nieuws FMG

De nieuwe beleidsregel voor zorginfrastructuur geeft geen mogelijkheden meer voor de vergoeding van sociale restaurants en keukenvoorzieningen. Deze aanpassing heeft de NZa per 1 januari 2013 doorgevoerd.

Deze inperking in de nieuwe beleidsregel zorginfrastructuur (CA-300-556) ligt in het verlengde van de door het kabinet voorgenomen overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo. Nieuwe investeringen in sociale restaurants en keukenvoorzieningen zijn vanaf 1 januari een verantwoordelijkheid van gemeenten of zullen gefinancierd moeten worden via de serviceflattoeslag in de volkshuisvesting.

Lopende vergoedingen ook voor sociale restaurants en keukenvoorzieningen blijven vooralsnog doorlopen. Hoe in het kader van de voorgenomen overheveling van de functies begeleiding en persoonlijke verzorging deze vergoedingen voor zorginfrastructuur worden meegenomen is nog niet bekend.

Ga hier naar de beleidsregel

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>