Geplaatst op: 09 10 2018
Geplaatst door: Karin Gruson
In categorie: Nieuws, Nieuws FMG

Met het openzetten van de digitale vragenlijst vandaag is de eerste stap gezet naar de publicatie van het FM Marktonderzoek 2019. Het FM Marktonderzoek is het in en buiten de facilitaire sector zeer gewaardeerde periodieke onderzoek dat organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, uitvoert. FMN en Twynstra Gudde roepen facility managers en anderen die direct of indirect bij het facilitaire werkveld betrokken zijn op om uiterlijk 16 november 2018 de vragenlijst in te vullen. Onder de respondenten verloot FMN een gratis toegangskaart voor “World Workplace Europe meets Facility for Future”, dat van 20 tot en met 22 maart 2019 plaats vindt in Amsterdam. Daar zullen ook de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden.

Het FM Marktonderzoek geeft het werkveld inzicht in de omvang van de Nederlandse facility management en brengt daarnaast ook de relevante trends en ontwikkelingen in beeld. De tweejaarlijkse publicatie is daarmee een must voor iedereen die met het facilitaire werkveld in aanraking komt. Het FM Marktonderzoek 2019 beweegt ook zelf nadrukkelijk mee met alle nieuwe ontwikkelingen, waardoor deze samen met nieuwe thema’s zowel in de opzet, inhoud en vormgeving van het onderzoek een duidelijke plek vinden.

Meedoen belangrijk voor actueel inzicht in de facilitaire markt
FMN-voorzitter Natalie Hofman roept het facilitaire werkveld en in het bijzonder de leden van FMN, die vandaag een uitnodiging hebben gehad, op de enquête in te vullen: “Het invullen van de vragenlijst kost je maximaal 10 minuten maar is van groot belang voor een adequaat en actueel overzicht van de stand van zaken op de facilitaire markt. Hoe meer respondenten, hoe waardevoller het onderzoek ook in de dagelijkse praktijk van de facility manager wordt.” Respondenten die de volledige vragenlijst invullen, dingen mee naar een gratis meerdaagse toegangskaart voor “World Workplace Europe meets Facility for Future”.
Alle respondenten ontvangen daarnaast een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Link naar enquête

FM Marktonderzoek 2017
Het laatste FM Marktonderzoek werd in 2017 gepubliceerd. Dit onderzoek becijferde de omvang van de Nederlandse facilitaire markt exclusief vastgoed op ca. 5% van het bruto nationaal product; inclusief vastgoed bedroeg de omvang zelfs zo’n 10%. Uit het marktonderzoek bleek dat in 2017 de inzet van technologie de belangrijkste trend is en dat men verwacht dat die trend doorzet. Na technologie volgde een ‘wend- en weerbare organisatie’ als belangrijke trend. Opvallend was dat kostenmanagement in 2017 voor het eerst sinds 5 jaar niet meer de belangrijkste facilitaire trend was. Het FM Marktonderzoek 2017 is via de website van FMN nog te bestellen.

Over FMN
FMN is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein. De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches. In de facilitaire sector werd in Nederland in 2016 inclusief vastgoed bijna 73 miljard euro omgezet*). Exclusief vastgoed bedroeg de omzet ruim 32 miljard euro. Dat is goed voor bijna 5% van het bruto binnenlands product. Per 1 januari 2018 zijn FMN en NFC Index gefuseerd tot één vereniging. De indices van NFC Index zijn dé referenties voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs. De indices leveren relevante managementinformatie voor mogelijkheden op het gebied van kostenefficiency. FMN is partner van de internationale organisatie voor facility management, IFMA. Kijk voor meer informatie op www.fmn.nl.

Over Twynstra Gudde 
Twynstra Gudde is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met een grote adviespraktijk op het gebied van Vastgoed- Huisvesting- en Facility Management. Twynstra Gudde heeft aan de bakermat gestaan van facility management in Nederland. Twynstra Gudde onderzoekt in opdracht van FMN iedere twee jaar de marktomvang en de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Twynstra Gudde combineert inhoudelijke expertise met projectmanagement en organisatiekunde en staat voor een overtuigende vertaalslag van visie naar realiteit. Kijk voor meer informatie op www.twynstragudde.nl.

Laat een bericht achter

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>